NB: websiden er under utvikling

Screen Shot 11.png

Norge får endelig sitt Fotografihus!

Huset planlegges i Bjørvika på HAV Eiendoms beste gjenværende tomt. Et bygg på 4500 kvm skal oppføres på «Sukkerbiten» utenfor Operaen og Munchmuseet. Dersom alt går etter planen åpnes dørene i 2023 for en ny verdensarena for fotografi i Oslo.  

Fra venstre; Erling Johansen, daglig leder i Fotografihuset AS og Kjell Kalland, adm. dir. i HAV Eiendom. (FOTO: CF-Wesenberg)

Fra venstre; Erling Johansen, daglig leder i Fotografihuset AS og Kjell Kalland, adm. dir. i HAV Eiendom. (FOTO: CF-Wesenberg)

PRESSEMELDING

HAV Eiendom AS og Fotografihuset AS har inngått intensjonsavtale om å etablere Fotografihuset - en verdensarena for fotografi i Bjørvika. 

HAV Eiendom AS og Fotografihuset AS har inngått en to-årig avtale med det formål å etablere «Fotografihuset» i Oslo. Tomten som er valgt ut er «Sukkerbiten»- midt i hjertet av Oslo.

 - Fotointeresserte fra hele Norge har lenge drømt om et internasjonalt senter for fotografi. Fotografihuset AS ble etablert i 2014 for å realisere drømmene, og ulike lokaliseringer har vært utredet. For å gjøre en slik satsing levedyktig på sikt må Fotografihuset ligge i hovedstaden, og Oslo kommune fattet i 2015 et enstemmig vedtak om etablering av Fotografihuset i Oslo, sier Erling Johansen, daglig leder. 

Skal bli et samlingspunkt og en verdensarena
Fotografihusethar som hensikt å etablere et hus som skal vise frem bredden, dybden og mangfoldet ved foto som visuellt utrykk og kunst. Fotografiet er det raskest voksende kulturuttrykket i verden. Der hvor man før kommuniserte i skrift har nå bilder blitt den viktigste måten å kommunisere på.Fotografihuset skal derfor bli et samlingspunkt hvor man forener bredden av foto som uttrykk: som kunstform, som politisk uttrykk og som uttrykk for populærkulturell kommunikasjon. Sveriges Fotografiska Museum i Stockholm,som hvert år har over 500.000 betalende besøkende, har vært en inspirasjonskilde.  Fotografiska er i vesentlig grad finanisert av private midler. Inspirert av denne suksessen ønsker Fotografihuset å være opp mot 70 prosent egenfinansiert, men samfunnsoppdraget til Fotografihuset er bredere og noe offentlig finansering er en forutsetning for å lykkes.

Med tanke på at Oslo de siste årene har blitt en kulturell hub og en ledestjerne innenfor nye kulturelle- og byutviklingsprosjekter, vil Fotografihuset føye seg inn i rekken av vesentlige kulturelle arenaer som vi ser er under bygging og planlegging i Norge. Ambisjonen til Fotografihuseter å skape en verdensarena for fotografi i Oslo.

HAV Eiendom har sterk tro på fotosatsningen
Administrerende direktør Kjell Kalland i HAV Eiendom er svært entusiastisk og sier: Oslo Havn og HAV Eiendom har som oppdrag å sørge for at Bjørvika blir et attraktivt sted for alle mennesker i Oslo uavhengig av alder, interesser og bakgrunn. Fotografi er en formidlingsform som de aller fleste benytter i dag – og som er samlende på tvers av menneskers ulike oppfatninger. 

Fotografihuset representerer det norske fotomiljøet, og vi i HAV Eiendom har tro på at Fotografihuset kan skape en folkelig, pulserende og inspirerende møteplass – samtidig som vi får en god og fremtidsrettet leietaker.

Avhengig av statlig støtte
Daglig leder av Fotografihuset sier videre: -At vi nå får muligheten til å være med å forme et nybygg på «Sukkerbiten» i et spennende og stadig mer inspirerende og inviterende nabolag i Bjørvika er det beste som kunne skje. Sammen med HAV Eiendom og gode fremtidige naboer i Bjørvika skal vi nå jobbe for å etablere en mangfoldig og god møteplass, med et kommersielt tilsnitt og gode sponsorer og støttespillere.  Vi tror at samarbeidet med HAV Eiendom, private og næringslivet er den beste garanti for et vellykket prosjekt, samtidig som vi er avhengige av statlig medvirkning for å sikre spiselige billettpriser for folk flest og ordninger for skoleklasser, barn og unge som gjør at vi på sikt trekker 250.000 betalende besøkende, som er vår målsetting.  Går alt som planlagt kan vi åpne i 2023.

For ytterligere informasjon daglig leder Erling Johansen på tlf: 47 17 22 16 eller erling@fotografihuset.no

LINK TIL MAPPE MED PRESSEMELDING OG BILDER

Screen Shot 7.png
Screen Shot 8.png
Fra venstre; Kjell Kalland, adm. dir. i HAV Eiendom og Erling Johansen, daglig leder i Fotografihuset AS. (FOTO: CF-Wesenberg)

Fra venstre; Kjell Kalland, adm. dir. i HAV Eiendom og Erling Johansen, daglig leder i Fotografihuset AS. (FOTO: CF-Wesenberg)

HaV Eiendom AS

HAV Eiendom AS er et heleid datterselskap av Oslo Havn KF. HAV Eiendom eier en av Norges mest spennende tomteportføljer og har store planer for utvikling av våre sjønære tomter i Bjørvika. For tiden har vi to store næringseiendommer under bygging. Parallelt jobber vi med flere store reguleringsprosjekter innen næring og bolig. Vårt mål er å tilrettelegge for en god og helhetlig byutvikling i Bjørvika.

 

FotografihUset AS

Fotografihuset blir en verdensarena for fotografi i Oslo, og har ambisjoner om å trekke 250.000 betalende besøkende til et levende og inspirerende opplevelsessenter for Fotografi i Bjørvika. Fotografihuset AS er eid av Fellesorganisasjonen Foto-Norge og Stiftelsen SE, og representerer hele det norske foto-miljøet.