Et visuelt samfunn trenger en møteplass


Norge ligger på verdenstoppen i bildebruk

Digitaliseringen har gjort alle til brukere av fotografi og film og nordmenn kjøper mest fotoutstyr i verden. Fotografiet er det største og raskest voksende kulturuttrykket som binder folk sammen. De ulike fotoaktørene er spredt og fragmentert. Det er behov for samling. 

På tvers av sjangere vil vi bringe amatører, profesjonelle og publikum sammen i et opplevelsessenter der alle – voksne, barn og unge kan ta del i fotografiets fantastiske verden. Der de kan undervise, lære, debattere, lese og arbeide med det som er blitt et av samtidens viktigste kulturuttrykk.

Fotografihuset AS i Oslo skal sikre formidling forankret i høy foto-og kunstfaglig kompetanse der utstillinger vil være grunnplanken. Oppdraget er å vise de store nasjonale og internasjonale fotografene og de nye navnene. Det handler om utstillinger og opplevelser som viser fotografiet som historieforteller og kulturformidler på en innsiktsfull og nyskapende måte til et bredt publikum.

Huset skal være et sted for menneskelige møter, en kulturell møteplass for debatt, refleksjon, inspirasjon og læring. Du vil finne fotokurs, forelesninger, seminarer og workshops for så vel nye som profesjonelle fotografer.

KOMPETANSESENTER

Vi trenger et kompetansesenter som fremmer fotografiet: Både som visuelt medium, kommunikasjons- og informasjonskanal, og som mangfoldig formidler av kunst og kultur.

Et levende og aktivt hus der produksjon og innovasjon rår grunnen vil sette fotografiets nøkkelrolle i den visuelle samfunnskulturen på dagsorden på en helt annen måte enn i dag. Et slikt visuelt ressurssenter vil naturlig stimulere til aktivt samarbeid med andre kulturgreiner. 

Vi er inspirert av International Center of Photography i New York og Fotografiska i Stockholm, og vi ønsker å få til noe av det samme i Oslo. 

Leder i Kulturkomiteen Svein Harberg og rådgiver Alexander Z. Ibsen ba om et møte med oss 17.februar 2015  ©CF-Wesenebrg