FOTO-NORGE

Fellesorganisasjonen Foto-Norge har hatt aktive år og oppnådd gode resultater for etablering av et Fotografihus i Oslo. Et enstemmig Oslo Bystyre er med oss. Våre medlemsorganisasjoner er Norges Fotografforbund, Norske Reklamefotografer, Forbundet Frie Fotografer, Norske Naturfotografer, Norsk  Fotohistorisk  Forening,  Norsk  Skolefotoforbund, Institusjonsfotografenes Forening, Norsk Selskap for Fotografi  og Stiftelsen SE. Sammen har vi etablert Fotografihuset AS.

VISJON

Fellesorganisasjonen Foto-Norge og samarbeidspartnere  skal skape en verdensarena for fotografi i Oslo, utstillingsarenaer for fremragende norske og utenlandske fotografer, en kulturell møteplass for læring, inspirasjon og utveksling gjennom fotografiet som medium.

Norge ligger på verdenstoppen i bildebruk. Digitaliseringen har gjort alle til brukere av fotografi og film. Fotografiet er det største og raskest voksende kulturuttrykket. De ulike fotoaktørene er spredt og fragmentert. Det er behov for samling.

Fotografiet i Norge er  oppdelt i mindre institusjoner og  organisasjoner med begrensede midler og muligheter til å drive fagformidling på det nivået som i dag er nødvendig. Preus Museum i Horten er unntaket, et viktig museum for fotografi, og også eneste museet i Norden med en internasjonal samling. Det finnes altså et grunnlag å bygge videre på i Norge.

Det er på tide at fotografiets nøkkelrolle i den visuelle samfunnskulturen anerkjennes gjennom å etablere et fremtidsrettet, innholdsrikt og faglig solid symbolbygg for fotografiet i hovedstaden.

Fotografihuset AS skal sette det nasjonale og det internasjonale fotografiet på dagorden. Det skal inspirere og stimulere miljøet og være en formidlingsarena for norske fotografer i utlandet. Det skal bringe barn og unge, amatører, profesjonelle og publikum sammen i kraft av nytenkende, kvalitetssterke utstillinger og opplevelser som spiller på det mangfoldet fotografiet representerer som kulturelt fenomen i dagens samfunn. Det skal henvende seg med opplevelsessenter, aktuelle produksjoner og aktiviteter til en bred målgruppe – barn, unge, studenter, voksne, eldre og turister.