VÅR TIDS STØRSTE FOLKEKULTUR: ALLE FOTOGRAFERER og ALLE DOKUMENTERER

©CF-Wesenberg

©CF-Wesenberg

 ©CF-Wesenberg

Grenseoverskridende kulturutrykk

Fotografiet er en naturlig del av folks daglige liv
Fotografiet knytter oss til vår tradisjon og historie
Fotografiene er våre fotavtrykk
- våre spor inn i fremtiden

Fotografiet er verdens største og raskest voksende kulturuttrykk. Fotografiet er grenseoverskridende, og kan binde mennesker sammen på tvers av kultur, geografi og religion.

Kulturuttrykkene smelter sammen, og vi utvikler vårt syn og vår forståelse av verden. Dagens ungdom kommuniserer visuelt, men det er lite eller ingen plass i skolen til å sette den visuelle kommuniksjonen på dagsorden. Barn og unge utvikler sitt eget fotografiske alfabet, der fotografiet assosieres like naturlig med levende bilder som med stillbilder.

Fotografiet er en representant for viktige vilkår for ytringsfriheten og samfunnsdebatten. Ett eneste bilde kan åpne opp for en verden vi ikke visste fantes. Bildet er knyttet til ordet og ordet er knyttet til bildet.
"Et bilde kan si mer enn tusen ord, mens ordet er i de fleste sammenhenger i dag ledsaget av bilder"

Alle fotograferer. Fotografering er en av verdens største hobbyer. Fotografering er dokumentasjon. Fotografering er en kunstart som gir rom for kreativ utfoldelse for både profesjonelle og amatører.

Foto er en naturlig del av folks daglige liv anno 2015, og knytter våre liv til vår historie, vår tradisjon, og kommende generasjoner.

Utsikten nytes sjelden uten at den blir foreviget ©CF-Wesenberg

Historisk vedtak

Et unikt grunnlag er lagt i og med at Kultur- og utdanningskomitéen i Oslo er 100 % samstemte om et så viktig vedtak. Enigheten sier noe om kraften i fotografiet som folkekultur. Politikerne ser behovet for ny formidling og arenaer for det visuelle i en verden der mennesker snakker sammen ved bruk av bilder.

Ut fra vedtaket fra et samlet bystyre kan vi lese at Oslo kommune vil ha samlokalisering i et nytt ressurssenter for visuell kunst. Et slikt senter bør favne bredt og åpne for samarbeid mellom offentlige og private aktører, og har som mål å tiltrekke seg besøkende fra hele befolkningen.

VÅR VISJON:

En verdensarena for fotografi i Oslo, en kulturell møteplass for læring, inspirasjon og utveksling gjennom fotografiet som medium. Fotografiet til folket og folk til fotografiet. 

Over 6000 medlemmer fra i samlet foto-Norge har gjennom sin hovedorganisasjon og stiftelse gitt et mandat til å etablere Fotografihuset AS i Oslo. Stockholm har sitt Fotografiska, og Helsinki, Berlin og en rekke andre hovedsteder og store byer i Europa har fotografihus. Erfaringene herfra er meget gode og inspirerer oss til økt samfunnsansvar.

Et samlende hus er nødvendig for å kunne drive fagformidling og profesjonell utadrettet publikumsvirksomhet med høyt aktivitetsnivå. Vi vil legge til rette for barn og unge slik at de får den nødvendige oppdragende oppfølging i dagens virvar av bilder.

Det er behov for et handlingsrom som stimulerer til kunnskapsproduksjon, kritisk tenkning og debatt rundt de ulike fotografiske uttrykksformene.

    ©CF-Wesenberg

 ©CF-Wesenberg