Behovet for en nasjonal arena

Stiftelsen Se og Fellesorganisasjonen Foto-Norge representerer alle deler av det organiserte fotomiljøet i Norge. Den 8. oktober 2014 etablerte de Fotografihuset AS med en 50/50-eierdeling.

Arbeidet med å etablere et fotografihus begynte allerede på slutten av 1990-tallet. Det var fotograf Hans Jørgen Brun som lanserte idèen om at fotografene skulle få sitt eget "hus". Andre sentrale aktører har vært fotografene Ragge Strand, Jens Eldøy og Norske Fagfotografers Fond.

Det var først når Norges Fotograf Forbund fikk Arild Sønstrød som formann at det ble fart i planene. Norske Fagfotografers Fond, eller Fondet, som man sier på folkemunne, hadde i en årrekke satt av midler til et felles sekretariat for fotograf organisasjonene.

Den symbolske røde snoren var erstattet av en filmrull, og den 28. februar 1999 klokken 1700 presis, klippet 3. generasjons fotograf  og Stortingspresident Jo Benkow over filmen til ”Fotografiens Hus”. Lokalene er på 208 kvm med kontorplasser, galleri og møterom med adresse Rådhusgaten 20.

I 2005 ble Stiftelsen SE etablert med et formål om bl.a. å gjøre Deichmanske Hovedbibliotek til et fotografihus i Oslo. Stifterne av denne stiftelsen er 64 enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner. Hvor Norske Fagfotografers Fond var den største bidragsyteren av stiftelseskapital.

Planene rundt Deichmanske ble lagt på is, da de politiske prosesser tok stadig nye vendinger og tid. Vedtaket ble gjort i 2001 og det nye bygget vil stå ferdig i 2018.

I 2013 begynte arbeidet med å forene alle kreftene i det norske fotomiljøet. Resultatet var etableringen av Fotografihuset AS i 2014.

Oslo bystyre vedtok enstemmig den 4.februar 2015, at de ønsker et Fotografihus i hovedstaden i samarbeid med fagmiljøene.
Hvor lang tid det vil ta er avhengig av de politiske prosesser som nå er igangsatt.

© JULE PIKE

 Vi er inspirert av International Center of Photography i New York og Fotografiska i Stockholm - og vi ønsker å få til noe enda bedre i Oslo. 

BILDER FRA STIFTELSESMØTET 8.oktober 2014