Victoria Marie Evensen (A), Kultur- og utdanningskomiteen i Oslo: by CFWESENBERG Fotografihuset

- Fotografiets hus er et like naturlig innslag i Oslo som Dansens hus, Filmens hus, Kunstnernes hus og Litteraturhuset. Det er naturlig at kommunen og staten samarbeider, men vi mener et aktivt kommunalt eierskap er et gode - også innenfor kultursektoren.

En storby som Oslo bør ha som ambisjon å tilby det ypperste innenfor hvert kulturfelt og å følge opp denne ambisjonen gjennom både å tilrettelegge for og satse på hvert enkelt felt.

FOTO: CF-Wesenberg

Politikerne vil ha et fotografihus i Oslo. by CFWESENBERG Fotografihuset

Hovedstadens kulturpolitikerne er enstemmige i sitt ønske om å etablere et Nasjonalt kompetansesenter for fotografi. På denne måten vil de ta på alvor hvordan våre barn SER verden med sine øyne.

 Grunnlaget er lagt og det er unikt at Kultur- og utdanningskomitéen i Oslo for en gangs skyld er 100% enige om å fatte et så viktig vedtak. Dette sier noe om kraften som ligger i fotografiet som folkekultur. Der politikerne ser behovet for at det visuelle  trenger nye formidlings arenaer som er i tråd med hvordan dagens ungdom snakker sammen ved bruk av bilder.  Ut fra vedtaket kan vi lese at Oslo kommune ønsker en samlokalisering og organisering av et nytt ressurssenter for visuell kunst.  Et slik senter bør favne bredt og åpne opp for gode synergier i et offentlig privat samarbeid for å fremstå som et bærekraftig tilbud som tiltrekker seg besøkende fra hele befolkningen.
 

FAKTA:
En enstemmig Kultur- og utdanningskomite vedtok den 21. januar å gå inn for at det opprettes et nasjonalt fotografihus i Oslo.

 

” Bystyret ber byrådet om å ta initiativ til å opprette en dialog med staten om etablering av Fotografiets hus i Oslo. Dette bør skje i samarbeid med fagmiljøene.”