© Pål Hermansen

©Tonje Birkeland

Organisasjon

ORGANISASJONSFORM

Fotografihuset er organisert som et aksjeselskap.


Eiere, styre, administrasjon

Fotografihuset skal driftes gjennom aksjeselskapsformen for å sikre en så effektiv og selvbærende drift som mulig. Daglig leder vil ha ansvaret for: daglig drift, visningsrom, overordnet økonomi, nettverk, strategi og personalansvar. Det vil bli samarbeid med kuratorer og formidlingsansvarlig for kommunikasjon og prosjekter.

  • Administrasjonskoordinator: økonomi og regnskap, logistikk og innkjøp, lønn, rutiner.
  • Utstillingskoordinator: koordinering, utstillingsprogram, oppfølging utstillere, kontrakter, nettverk.
  • Teknisk ansvarlig: koordinering, utleie.
  • Assistent: assistere administrasjonen.

 
Drift av Fotografihuset AS

Forslaget til etablering bygger på økonomisk medvirkning fra Kulturdepartementet, og en finansiering av en betydelig andel av driftskostnadene gjennom utleievirksomhet (bokhandel, kafé, auditorium, prosjektrom, fellesverksted, og atelierer).  For å dekke de resterende driftskostnadene vil Fotografihuset AS være avhengig av eksterne drifts- og sponsortilskudd, på lik linje med andre kulturhus- og institusjoner.

Alle husets prosjekter og utstillinger vil måtte søke prosjektstøtte fra gang til gang – dette inngår ikke i den daglige driften av huset.