Organisasjon

Fotografihuset AS er organisert som et aksjeselskap for å sikre en så effektiv og selvbærende drift som mulig.

Styret består av profesjonelle aktører hentet utenfor foto-miljøet, for å sikre en målrettet og god prosess og stødig utvikling av satsingen.

Erling Johansen er innleid daglig leder med ansvar for strategi, finansiering, nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt, mulighetsstudier, funksjons- og romprogram, samarbeidet med HAV Eiendom og andre aktører i Bjørvika. Som daglig leder har han også ansvar for utarbeidelse av avtaler, daglig drift, økonomistyring og personalansvar.

Anne Lise Flavik er innleid prosjektleder for enkelte aktiviteter som er viktige for satsingen og som gir viktige smakebiter på det som skal komme i Fotografihuset.

Organisasjonen utvikles etter behov og ressurser, ettersom prosjektet utvikler seg frem mot åpning av Fotografihuset.