© Pål Hermansen

©Tonje Birkeland

Organisasjon

Fotografihuset AS er organisert som et aksjeselskap for å sikre en så effektiv og selvbærende drift som mulig. Styret møtes månedlig og engasjerer seg aktivt i utviklingen av Fotografihuset.

Erling Johansen er innleid daglig leder med ansvar for strategi, finansiering, nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt, mulighetsstudier, funksjons- og romprogram, samarbeidet med HAV Eiendom og andre aktører i Bjørvika, avtaler, daglig drift, økonomistyring og personalansvar.

Anne Lise Flavik er innleid prosjektleder for aktivitetene som gir viktige smakebiter på det som skal komme i Fotografihuset.

Organisasjonen utvikles etter behov og ressurser, ettersom prosjektet utvikler seg frem mot åpning av Fotografihuset.