Stiftelsen Se 

Stiftelsen Se ble etablert i 2005 for å realisere visjonen om et eget hus for fotografiet  i Oslo. Siden vi startet dette arbeidet, har Litteraturhuset i Oslo blitt etablert –  for ikke å snakke om Fotografiska i Stockholm, som siden åpningen sommeren 2010 har hatt flere hundre tusen besøkende. Det er et mål for Stiftelsen Se å bidra til å styrke fotografiet som kulturbygger og kulturbærer i Norge.

Siden Stiftelsen Se ble etablert, har vi jobbet kontinuerlig mot ansvarlige politikere på ulike nivå for å få gjennomslag for vår visjon. Vi har også gjennomført et prosjekt i samarbeid med Miljøverndepartementet og Klimaløftet. Den nasjonale fotokonkurransen Se Klima i 2007 mottok flere tusen bidrag. Miljøvernminister Erik Solheim satt i juryen, og den premierte utstillingen ble vist på Norsk Teknisk Museum og sett av flere tusen besøkende. Primus motor her var Maria Lundberg.

I 2008 gjennomførte vi en mulighetsanalyse av det eksisterende bygget som i dag huser Deichmanske Bibliotek for å kartlegge muligheten for å konvertere huset til et hus for fotografiet. Studien ble finansiert ved hjelp av støtte fra Christen Sveaas. Ansvarlige arkitekter for mulighetsanalysen var arkitektene Niels Marius Askim og Grete Jarmund som også var ansvarlige arkitekter for Litteraturhuset i Oslo. Stiftelsen har også mottatt økonomisk støtte fra IKT-Norge, Fotorådet og Norske Fagfotografers Fond.

Stiftelsen Se arbeider for å styrke og utvikle fotografiets betydning i samfunnet! Vi ønsker å realisere visjonen om et fotografisk kraftsenter – en fotografisk storstue – for norsk fotografi! Stiftelsen arbeider på flere plan for å styrke innsikt og bevisstgjøring rundt fotografiet som kulturbærer og kulturbygger i samfunnet. Stiftelsen Se har siden etableringen engasjert seg i en rekke prosjekter.

I 2012 mottok stiftelsen 200 000 NOK i støtte fra Fritt Ord som forprosjektstøtte til arbeidet for et fotografisk Kulturhus i Oslo.

I desember 2013 inviterte stiftelsen fellesorganisasjonen Foto-Norge til et samarbeid rundt dette arbeidet. I januar 2014 møttes styret i hhv Stiftelsen Se og Foto-Norge hvor det ble uttrykt enighet om å etablere et felles aksjeselskap for å drive dette arbeidet videre. 8.oktober 2014 ble Fotografihuset AS formelt etablert.