Presse

Her kan du laste ned aktuell informasjon fra Fotografihuset. Fotografiene kan kun benyttes i forbindelse med omtale av Fotografihusets aktiviteter og skal alltid ledsages av fullstendig bildetekst. Fotografiene kan ikke beskjæres eller dekkes med tekst uten etter avtale med Fotografihuset og fotografen. For mer informasjon, kontakt presse@fotografihuset.no.

Disiplene stenger gardinene foran INRI Cristo i det mdilertidige kapellet etter at han har holdt dagens preken. © Jonas Bendiksen/ Magnum Photos.

Ingrid Eggen, Knoxs #7, 2017.

Andrea Gjestvang, Syv søstre, Irbid, Jordan, 2015. Fra prosjektet Return.

Alier Ajak Woui, fra Black Lives Matter-demonstrasjonen i Oslo 5. juni 2020.