Presse

Her kan du laste ned aktuell informasjon fra Fotografihuset. Fotografiene kan kun benyttes i forbindelse med omtale av Fotografihusets aktiviteter og skal alltid ledsages av fullstendig bildetekst. Fotografiene kan ikke beskjæres eller dekkes med tekst uten etter avtale med Fotografihuset og fotografen. For mer informasjon, kontakt presse@fotografihuset.no.

Fotografihuset presenterer serien En dag i historien på Sukkerbiten fra 15. juli til 3. oktober. I samarbeid med 22. juli-senteret. 
 

Cathrine (17) fra En dag i historien (2012). Foto: Andrea Gjestvang

Og

Hannes dagbok, fra En dag i historien (2012). Foto: Andrea Gjestvang

Fotografihuset presenterer serien En dag i historien på Sukkerbiten fra 15. juli til 3. oktober. I samarbeid med 22. juli-senteret. 
Foto: Ylva, fra serien En dag i historien, 2012. 

Espen Tveit stiller ut på Fotografihuset på Sukkebiten fra 27. mai til 11. juli 2021. 
Foto: Espen Tveit, fra serien Rite, 1981.