En visuell befolkning og millioner av bilder trenger en tomt og et hjem

 

ANTATT AREALBEHOV:

800 - 1000 M2 ANALOGE UTSTILLINGER
50 - 30 M2 DIGITALE UTSTILLINGER
200 - 500 M2 KOMPETANSESENTER

5000 M2 KAFÉ
5000 M2 KONTORER

 

Munkedamsveien_eksteriør.jpg

 

Fotografihuset AS vil være et sted for å se, for å bli sett, et sted for deling av perspektiver, kompetanse og ressurser. Meningen er å skape et visuelt opplevelses- og kompetansesenter som samler unike fasiliteter, utstillings- og formidlingsprogram, ulik fotografisk kompetanse, og nasjonale og internasjonale begivenheter under ett og samme tak. Et samarbeid mellom offentlig og privat sektor vil også åpne for kommersiell drift, som kan innbefatte fotobutikk, bokhandel, kafe og andre virksomheter.

Målet er at de ansattes kompetanse også skal kunne brukes til konsulentvirksomhet, rådgivning og deltagelse i eksterne prosjekter (inntekter til huset). Videre vil husets bokbutikk og bibliotek være unikt i norsk sammenheng, fordi det vil synliggjøre alle fotografiske uttrykk, på tvers av fotografiske sjangre.
 

Kriterier for etableringen:

1. Ønsket areal er ca. 5000 kvm.

2. Overta et eksisterende bygg. Oppussing og ombygging innen de økonomiske rammene i samarbeid med Oslo kommune.

3. Formidlingsfasiliteter først: Utstillingsfasiliteter, visningsrom og fotobokhandel/bibliotek prioriteres først.

4. Mulighet for å utvide leieavtalen med større areal for utvidelse av virksomheten til atelierer, fellesverksted, studio osv.

5. Klima og infrastruktur egnet for visning av fotografi.

6. Publikumsvennlig med enkel adkomst, et bygg med synlig profilering, universell utforming.

7. Det viktigste er: Beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet. Sentralt i Oslo. Bjørvika, Tjuvholmen, Vulkan, Sentrum / Sentrum Ø / Sentrum V.

 

ARENABEHOV OG INFRASTRUKTUR
For at produksjon og formidling av fotografi skal kunne finne sted og holde høy kvalitet må bygg og infrastruktur være tilpasset fotografiets mangfold og utvikling. Visning av fotografi og film stiller særskilte krav til rom og teknikk, det gjør også fremleie av atelierer, studio og fellesverksted, samt utleie av auditorium.

Bygget må være egnet for visning av kunst (ventilasjon, heis, lys, døråpninger osv) og være brukervennlig både for ansatte, fotografer og besøkende.

Det viktigste med etableringen er å fremskaffe lokaler som er egnet til visning og formidling av fotografi. Kontorer og atelierer til utleie kommer dermed i andre rekke, sammen med etablering av studio, fellesverksted, prosjektrom og gjesteleilighet.

Når bygget er kontraktsfestet og etablerings- og driftsmidler er sikret, begynner hovedprosjektet hvor bl.a. rom- og planløsninger vil utarbeides av arkitekter.