Åpen arkitektkonkurranse om Fotografihuset på Sukkerbiten

Kilde: Norske arkitekters landsforbund (arkitektur.no), Foto: Screen

Hav Eiendom AS i samarbeid med Fotografihuset AS utlyste 01.04.2019 en arkitektkonkurranse om Fotografihuset på Sukkerbiten i Oslo. Konkurransen blir gjennomført som en åpen arkitektkonkurranse.

Norske arkitekters landsforbund (NAL) bistår Hav Eiendom og Fotografihuset gjennom hele gjennomføringen av konkurransen, og skal ha rollen som konkurransefunksjonær og jurysekretær. NAL har også vært med å kvalitetssikre konkurranseprogrammet.

Nyhet på arkitektur.no: Ny åpen arkitektkonkurranse om Fotografihuset på Sukkerbiten i Oslo

Konkurransens hjemmeside, med konkurranseprogram, konkurransens vedlegg og oppdateringer underveis i konkurranseperioden

Her finner du alle konkurransedokumenter, vedlegg og fremdriftsplan