Ingrid Eggens utstilling Knex, Knax, Knoxs, Virvx og Handl. Kurator: Jonas Ekeberg. Utstillingene var åpne i perioden 20. august til 27. september 2020.

Kuttforslag kan stanse Fotografihuset

Med Fotografihuset har Oslo en historisk sjanse til å få et internasjonalt senter for et av vår tids viktigste kulturuttrykk. Bystyrets budsjettbehandling 9. desember 2020 kan avgjøre prosjektets skjebne.

Fotografihuset i Oslo har vært under utvikling i seks år, og har som mål å dele kunnskap, opplevelser og glede over alle typer fotografi med et bredest mulig publikum. Vi har egentlig de beste forutsetninger for å lykkes: Hele det norske fotomiljøet står bak, et enstemmig bystyre har vedtatt at huset skal ligge i Oslo og vi har et ferdig tegnet byggeprosjekt på verdens beste tomt: Sukkerbiten i Bjørvika.

Men det er skjær i sjøen. Byrådet vedtok høsten 2019 å utrede en mulig omregulering av Sukkerbiten til friområde. Det er et synspunkt og en prosess vi har respekt for, selv om vi mener det beste for norsk kulturliv og Oslos befolkning er å kombinere fotografihus og friområde, slik de eksisterende planene legger opp til.

Beinhardt år

Men beslutningen skapte også store økonomiske problemer for Fotografihuset. Flere av våre sponsorer og støttespillere begynte å tvile. I tillegg kom koronapandemien våren 2020 og gjorde finansieringen og driften av vår midlertidige utstillingspaviljong på Sukkerbiten svært utfordrende. Det har vært et beinhardt år for oss, som for alle andre i kulturlivet. Likevel klarte vi å åpne i august, med utendørs utstillinger og gratis arrangementer for alle.

Fra Fotogafihusets pilotprogram sommeren 2020. Foto: Fotografihuset.

I 2021 skal vi utvide programmet med Nordens fremste fotografer og et bredt formidlingsprogram fra påsken til høstferien. Vi skal også delta i diskusjonen om Sukkerbiten når utredningen foreligger. Om konklusjonen blir at vi ikke kan bygge der skal vi finne et annet egnet lokale.

Kan bli full stopp

Grunnlaget for alt dette er drifttilskuddet fra Oslo kommune. Det er i 2020 på 500 000 kroner og dekker våre basale driftsutgifter. I byrådets budsjettframlegg for 2021 er det foreslått kuttet med hele 70%, til 150 000 kroner. Det vil bety at virksomheten må reduseres til et minimum og at vi vil miste mye av vår hardt opparbeidede troverdighet, både i diskusjonen om Sukkerbiten og i forhold til andre støttegivere og samarbeidspartnere. Det kan med andre ord bli full stopp for det som skulle bli Oslos neste, store kulturinstitusjon.

Vi ber bystyret si nei til byrådets kuttforslag og opprettholde støtten til Fotogafihuset minst på samme nivå som i 2020. Det er Fotografihusets fremtid som skal avgjøres når Oslo-budsjettet vedtas 9. desember.

Leif Holst Jensen, styreleder
Jonas Ekeberg, kunstnerisk og daglig leder
Arthur Tennøe, styreleder i Fellesorganisasjonen Foto-Norge
Knut Førsund, styreleder i Stiftelsen SE

Arkitektkontoret Atelier Oslo vant høsten 2019 konkurransen om Fotografihuset på Sukkerbiten med dette forslaget, som går under navnet «Trelett». © Atelier Oslo / HAV Eiendom / Fotografihuset.
Rull til toppen