Estimert besøk og budsjett

Antall besøkere: 100 000 personer / år

Etableringskostnad: 10 millioner til utvikling og installasjon av opplevelsesutstillinger (eks. bygningsmessige kostnader)

Drift: 1-2 million / år til drift, vedlikehold og fornying av utstillinger (eks. personalkostnader)