Harald Nissen, De grønne. Bystyrepolitiker i Oslo by Fotografihuset

-Det er klart vi trenger et nasjonalt senter for fotografi i Oslo. Det er jo litt merkelig at det ikke er etablert for lenge siden. Stockholm har sitt Fotografiska, og vi trenger noe lignende i denne byen. Vi ønsker dette som et nasjonalt prosjekt hvor de enkelte partier kan bruke Oslobenken for å få dette igjennom. Uavhengig av hvem som skal ha hovedansvaret: det viktigste er at Oslo kommune signaliserer at den vil ha et nasjonalt senter. Det er på høy tid med et fotografiets hus i hovedstaden. 

Reza Rezaee (R), Kultur- og utdanningskomiteen i Oslo by Fotografihuset

- Mennesker trenger å bli sett å få omsorg. Dette jobber jeg til daglig med i Oslo kommune. I dag vil jeg snakke om de som trenger å bli sett og bli verdsatt. De som ser andre gjennom sitt fotografi. Rødt og Høyre er som oftest uenige i saker, men her er vi enige. Og at Høyre vil ta dette til staten, er helt fantastisk, for der sitter jo Høyre og regjerer. Det er viktig at Oslo tar initiativ til et fotografiets hus. Fotografi virker og de har virket i 175 år. Nå trenger de medvirkning fra kommunen. Fotografene vil bli sett og ikke alltid se andre.

Gülay Kutal (SV), Kultur- og utdanningskomiteen i Oslo: by Fotografihuset

- Fotografi er en spennende og relativ ny kunstform. Det er nødvendig å gi denne kunsten gode levekår slik at den kan utvikle seg, og det er viktig at den blir tilgjengelig for folk.

SV mener at et aktivt kommunalt eierskap er bra og nødvendig innenfor kultursektoren – også innenfor feltet fotografi. Samarbeid med staten er naturlig og viktig, men byen vår må sitte i førersetet fordi Fotografiets hus foreslås akkurat i Oslo, og vil først og fremst være tilgjengelig for Oslos folk.

Kanskje skjer åpningen av Fotografiets hus med en unik utstilling av Munchs fotografier som ingen har sett hittil.

Julianne Ferskaug (V), Kultur- og utdanningskomiteen i Oslo: by Fotografihuset

- Noen vil kanskje si at fotografiet ikke er en kunstform, slik som språket, som heller ikke er en kunstform før man setter sammen ordene til prosa og lyrikk. På samme måte er det med fotografi. Man kan lage alt. Å skape rom for denne kunstformen i hovedstaden vil være positivt, ikke bare for å vise frem, men også for å utvikle kompetanse, utdannelse og prosjekter. Det vil også være et ledd i den positive utviklingen av byen med aktivitetstilbud og kulturtemaer. I en prosess for å få nasjonale myndigheter til å sette i gang et slit prosjekt er det derfor viktig at Oslo bidrar med sin kompetanse, finne plassering og formidle kontakt med fagmiljøene. 

Victoria Marie Evensen (A), Kultur- og utdanningskomiteen i Oslo: by Fotografihuset

 

- Fotografiets hus er et like naturlig innslag i Oslo som Dansens hus, Filmens hus, Kunstnernes hus og Litteraturhuset. Det er naturlig at kommunen og staten samarbeider, men vi mener et aktivt kommunalt eierskap er et gode - også innenfor kultursektoren. En storby som Oslo bør ha som ambisjon å tilby det ypperste innenfor hvert kulturfelt og å følge opp denne ambisjonen gjennom både å tilrettelegge for og satse på hvert enkelt felt.

Øystein R. Sundelin (H), leder Kultur- og utdanningskomiteen: by Fotografihuset

- Det er vårt ønske å få til dette i samarbeid med staten. Det er utvilsom et stort arbeid som skal gjøres før man får realisert dette prosjektet. Det krever et samarbeid med staten. Og det skal ikke stå på denne sal å få dette samarbeidet på plass. Vi får avvente hva Storting og regjering ønsker av et slikt prosjekt. Vi mener Oslo er den naturlige plassering for et fotografiets hus.