Julianne Ferskaug (V), Kultur- og utdanningskomiteen i Oslo: / by Fotografihuset

- Noen vil kanskje si at fotografiet ikke er en kunstform, slik som språket, som heller ikke er en kunstform før man setter sammen ordene til prosa og lyrikk. På samme måte er det med fotografi. Man kan lage alt. Å skape rom for denne kunstformen i hovedstaden vil være positivt, ikke bare for å vise frem, men også for å utvikle kompetanse, utdannelse og prosjekter. Det vil også være et ledd i den positive utviklingen av byen med aktivitetstilbud og kulturtemaer. I en prosess for å få nasjonale myndigheter til å sette i gang et slit prosjekt er det derfor viktig at Oslo bidrar med sin kompetanse, finne plassering og formidle kontakt med fagmiljøene.