Victoria Marie Evensen (A), Kultur- og utdanningskomiteen i Oslo: / by Fotografihuset

 

- Fotografiets hus er et like naturlig innslag i Oslo som Dansens hus, Filmens hus, Kunstnernes hus og Litteraturhuset. Det er naturlig at kommunen og staten samarbeider, men vi mener et aktivt kommunalt eierskap er et gode - også innenfor kultursektoren. En storby som Oslo bør ha som ambisjon å tilby det ypperste innenfor hvert kulturfelt og å følge opp denne ambisjonen gjennom både å tilrettelegge for og satse på hvert enkelt felt.