Gülay Kutal (SV), Kultur- og utdanningskomiteen i Oslo: / by Fotografihuset

- Fotografi er en spennende og relativ ny kunstform. Det er nødvendig å gi denne kunsten gode levekår slik at den kan utvikle seg, og det er viktig at den blir tilgjengelig for folk.

SV mener at et aktivt kommunalt eierskap er bra og nødvendig innenfor kultursektoren – også innenfor feltet fotografi. Samarbeid med staten er naturlig og viktig, men byen vår må sitte i førersetet fordi Fotografiets hus foreslås akkurat i Oslo, og vil først og fremst være tilgjengelig for Oslos folk.

Kanskje skjer åpningen av Fotografiets hus med en unik utstilling av Munchs fotografier som ingen har sett hittil.