Reza Rezaee (R), Kultur- og utdanningskomiteen i Oslo / by Fotografihuset

- Mennesker trenger å bli sett å få omsorg. Dette jobber jeg til daglig med i Oslo kommune. I dag vil jeg snakke om de som trenger å bli sett og bli verdsatt. De som ser andre gjennom sitt fotografi. Rødt og Høyre er som oftest uenige i saker, men her er vi enige. Og at Høyre vil ta dette til staten, er helt fantastisk, for der sitter jo Høyre og regjerer. Det er viktig at Oslo tar initiativ til et fotografiets hus. Fotografi virker og de har virket i 175 år. Nå trenger de medvirkning fra kommunen. Fotografene vil bli sett og ikke alltid se andre.