Screen Shot 11.png

Norge får endelig sitt Fotografihus!

Huset planlegges i Bjørvika, på HAV eiendoms beste gjenværende tomt. To nye bygg på til sammen nærmere 5000 kvm skal oppføres på «Sukkerbiten» mellom Operaen og Munchmuseet. Dersom alt går etter planen åpnes dørene i 2022, for en ny verdensarena for fotografi i Oslo.  

Screen Shot 7.png
Screen Shot 8.png
Fra venstre; Erling Johansen, daglig leder i Fotografihuset AS og Kjell Kalland, adm. dir. i HAV Eiendom. (FOTO: CF-Wesenberg)

Fra venstre; Erling Johansen, daglig leder i Fotografihuset AS og Kjell Kalland, adm. dir. i HAV Eiendom. (FOTO: CF-Wesenberg)

PRESSEMELDING

HAV Eiendom AS og Fotografihuset AS inngår intensjonsavtale om å etablere Fotografihuset - en verdensarena for fotografi i Bjørvika. 

Denne uken ble det klart at HAV Eiendom AS og Fotografihuset AS inngår en to-årig avtale med det formål å etablere «Fotografihuset» i Oslo. Tomten som er valgt ut er «Sukkerbiten»- midt i hjertet av Oslo.

 - Fotointeresserte fra hele Norge har lenge drømt om et internasjonalt opplevelsessenter for fotografi. Fotografihuset AS ble etablert i 2014 for å realisere drømmene, og ulike lokaliseringer har vært utredet. For å gjøre en slik satsing levedyktig på sikt må Fotografihuset ligge i hovedstaden, og Oslo kommune fattet i 2015 et enstemmig vedtak om etablering av Fotografihuset i Oslo, sier Erling Johansen, daglig leder. 

Skal bli et samlingspunkt og en verdensarena
Fotografihusethar som hensikt å etablere et hus som skal vise frem bredden, dybden og mangfoldet ved foto som visuellt utrykk og kunst. Fotografiet er det raskest voksende kulturuttrykket i verden. Der hvor man før kommuniserte i skrift har nå bilder blitt den viktigste måten å kommunisere på.Fotografihusetskal derfor bli et samlingspunkt hvor man forener bredden av foto som uttrykk: som kunstform, som politisk uttrykk og som uttrykk for populærkulturell kommunikasjon. Sveriges Fotografiska Museum i Stockholm,som hvert år har over 500.000 betalende besøkende, har vært en inspirasjonskilde.  Fotografiskaer i vesentlig grad finanisert av private midler. Inspirert av denne suksessen ønsker Fotografihusetå være opp mot 70 prosent egenfinansiert, men samfunnsoppdraget til Fotografihuset er bredere og noe offentlig finansering er en forutsetning for å lykkes.

Med tanke på at Oslo de siste årene har blitt en kulturell hub og en ledestjerne innenfor nye kulturelle og byutviklingsprosjekter, vil Fotografihuset føye seg inn i rekken av vesentlige kulturelle arenaer som vi ser er under bygging og planlegging i Norge. Ambisjonen til Fotografihuseter å skape en verdensarena for fotografi i Oslo.

HAV Eiendom har sterk tro på fotosatsningen
Direktør i HAV Eiendom Kjell Kalland er svært entusiastisk og sier: Oslo Havn og HAV Eiendom har som oppdrag å sørge for at Bjørvika blir et attraktivt sted for alle mennesker i Oslo uavhengig av alder, interesser og bakgrunn. Fotografi er en formidlingsform som de aller fleste benytter i dag – og som er samlende på tvers av menneskers ulike oppfatninger. 

Fotografihuset representerer det norske fotomiljøet, og vi i HAV Eiendom har tro på at Fotografihuset kan skape en folkelig, pulserende og inspirerende møteplass – samtidig som vi får en god og fremtidsrettet leietaker.

Avhengig av statlig støtte
Daglig leder av Fotografihuset sier videre: -At vi nå får muligheten til å være med å forme et nybygg på «Sukkerbiten» i et spennende og stadig mer inspirerende og inviterende nabolag i Bjørvika er det beste som kunne skje. Sammen med HAV Eiendom og gode fremtidige naboer i Bjørvika skal vi nå jobbe for å etablere en mangfoldig og god møteplass, med et kommersielt tilsnitt og gode sponsorer og støttespillere.  Vi tror at samarbeidet med HAV Eiendom, private og næringslivet er den beste garanti for et vellykket prosjekt, samtidig som vi er avhengige av statlig medvirkning for å sikre spiselige billettpriser for folk flest og ordninger for skoleklasser, barn og unge som gjør at vi på sikt trekker 250.000 betalende besøkende, som er vår målsetting.  Går alt som planlagt kan vi åpne i 2022.

For ytterligere informasjon daglig leder Erling Johansen på tlf: 47 17 22 16 eller erling@fotografihuset.no

LINK TIL MAPPE MED PRESSEMELDING OG BILDER

Fra venstre; Kjell Kalland, adm. dir. i HAV Eiendom og Erling Johansen, daglig leder i Fotografihuset AS. (FOTO: CF-Wesenberg)

Fra venstre; Kjell Kalland, adm. dir. i HAV Eiendom og Erling Johansen, daglig leder i Fotografihuset AS. (FOTO: CF-Wesenberg)

Hav Eiendom AS

FAKTA

 

FotografihUset AS

FAKTA