Liv og røre på Sukkerbiten

Utviklingen av Sukkerbiten er satt på vent i påvente av byrådets utredning og byggesak. Også midlertidige tiltak på Sukkerbiten er satt på vent på grunn av restriksjoner som følge av utbruddet av koronaviruset Covid-19. Men vi jobber aktivt for at dette i minst mulig grad skal gå ut over byens innbyggere og besøkende. Fotografihuset har sammen med Raffinade AS planene klare for å sikre et godt og bredt tilbud i form av midlertidige aktiviteter, utstillinger og uteservering så snart det er tillatt og forsvarlig.

Fotografihuset Sukkerbiten (Raffinade/Atelier Oslo)

Dato: 23.03.2020

Byrådet besluttet i oktober 2019 å utrede de juridiske og økonomiske rammene for å kunne gjøre hele Sukkerbiten om til et friområde. Hav Eiendom, som eier Sukkerbiten, har satt utviklingsplanene på vent mens byrådet utreder. For å sikre at området ikke blir liggende brakk i ventetiden, har Hav Eiendom og Fotografihuset inngått et nærmere samarbeid om midlertidig bruk, som vil sikre aktiviteter i 2020-21. Dette er en oppfølging av eksisterende intensjonsavtale mellom Hav Eiendom og Fotografihuset.

– I påvente av byrådets utredning ønsker vi å tilby publikum attraktive og engasjerende aktiviteter på denne folkekjære byperlen. Vi er glade for at Fotografihuset vil påta seg arbeidet med å gjennomføre dette. Dermed sikrer vi at Sukkerbiten ikke blir liggende brakk mens byrådet utreder, sier administrerende direktør i Hav Eiendom, Kjell Døvle Kalland.

Fokus for 2020 og 2021 blir å skape en åpen, inkluderende, inviterende og samlende møteplass og arena for byens befolkning.

– Vi jobber nå med å få på plass engasjerende aktiviteter med relevante utstillinger, foredrag, program for skoleklasser og lignende. Dette vil skje i nært samarbeid med andre aktører, sier Erling Johansen, daglig leder i Fotografihuset.

Johansen understreker at all aktivitet nå må vurderes i forhold til koronasituasjonen, og vil bli gjennomført i tråd med myndighetenes råd og anbefalinger.

Åpen, fleksibel og allment tilgjengelig
– Sukkerbiten skal være tilgjengelig og gratis for alle. Vi planlegger både et hovedprogram som Fotografihuset har ansvaret for, et partnerprogram, og et eventprogram. Da får vi et område som leverer på bredden, understreker Johansen.

Området blir bygget opp med hvite containere, enkelte med glassvegger. I disse blir det utstillingslokaler, klasserom, scener og serveringssteder. Stillaser og presenninger vil fungere som tak og levegger. Ambisjonen er å ha et uformelt og åpent område som kan passe like godt til et impulsbesøk som til foredrag, debatter, utstillinger, forestillinger, skoleopplegg eller en spennende minifestival.

– Sentralt i området settes det opp en utstillingspaviljong av containere med glassfront og åpning mot himmelen, som kan dekkes til ved dårlig vær. Mens det vil skje ulike arrangementer og utstillinger i de hvite containerne, vil den åpne plassen mellom containerne ha plass til 100 mennesker i skjermede omgivelser. I tillegg blir det servering i området rundt, med kapasitet til 800 personer. Totalt er området sikkerhetsgodkjent for arrangementer med opp til 2000 gjester, sier Johansen.

Attraktivt tilbud for mange
Fotografihuset har estimert at over 400 000 mennesker i løpet av ett år vil ferdes eller besøke området. Dette er tanken bak tilbudene og aktivitetene som skal treffe både lokale, barnefamilier, turister og grupper med ulike interesseområder.

– Vi føler at vi har et samfunnsansvar for å ta de viktige debattene og belyse tema som angår oss alle. Vi vil se på hva som er bra over og under vannoverflaten, vise utstillinger og ta debatter om bærekraft, miljø, forsøpling, teknologi, ytringsfrihet, kjønn og andre viktige tema som er avgjørende for hvilken verden vi skaper for kommende generasjoner, sier Johansen.

Fotografihuset planlegger lansering av hovedprogrammet i mai, og Erling Johansen lover at flere tema engasjerer bredt.– Jeg kan ikke si noe konkret før i mai, men det er spesielt ett innslag i programmet vi er svært stolte av å kunne presentere, smiler han.

– Samtidig er det viktig å presisere at dette ikke er en arena kun for Fotografihuset, men en ekstra møteplass og arena for de som har en god idé og vil være med å berike byens befolkning. Vi er åpne for alle gode forslag og innspill til alt som lar seg gjennomføre innenfor kravene til sikkerhet, legger han til.

Del denne saken

Share on facebook
Share on email