Arkitektkontoret Atelier Oslo vant høsten 2019 konkurransen om Fotografihuset på Sukkerbiten med dette forslaget, som går under navnet «Trelett». © Atelier Oslo / HAV Eiendom / Fotografihuset.

Målsetting og fremdriftsplan

Fotografiet er i sterk vekst som en av våre viktigste former for kommunikasjon – vi snakker stadig mer med hverandre gjennom foto, video og film.

Fotografihusets målsetting er å bli en internasjonal arena for fotografi. Visningssteder i Norge har over lang tid satset på kamerabasert kunst, og norske fotografer gjør det godt både nasjonalt og internasjonalt. Det har vært flere gode satsinger både fra museer og gallerier over lang tid i Norge. Vi vil åpne for samarbeid samtidig som vi vil forme vår egen arena og satse på fotografi i en internasjonal kontekst. 

Fotografihuset vil bli en levende og skapende formidlingsarena for norske og internasjonale fotografer. Vårt mål er å være et møtested for fotografiets mange sjangre og teknikker, for opplevelser i spennet fra dokumentarfoto til konseptuell fotokunst. For å oppnå dette målet vil Fotografihuset engasjere profesjonelle kuratorer med kunstfaglig utdanning og institusjonserfaring.

Fotografihuset vil romme flere visningsarealer, og det vil åpnes opp for samarbeid med de mange kunstnerdrevne galleriene i Norge og større institusjoner som ønsker å gjennomføre prosjekter og utstillinger.

Vi skal også være en aktiv bidragsyter i nærmiljøet, med undervisningssamarbeid og annen pedagogisk formidling. Fotografihuset skal begeistre, stille spørsmål og oppfordre til faglig debatt.  Det skal være et sted for kunstnerpresentasjoner og for arrangementer rettet mot et bredt publikum.

Fotografihuset søker en balansert kjønnsfordeling i alle funksjoner og roller.

Etter å ha vurdert mange aktuelle bygg i Oslo, som viste seg å være enten dårlig egnet eller tiltenkt annen bruk, lanserte Fotografihuset og HAV Eiendom i 2018 en intensjonsavtale om å etablere Fotografihuset på Sukkerbiten og Bjørvikautstikkeren.

Bystyret vedtok enstemmig i 2015 å etablere Fotografihuset i Oslo, og Fotografihuset er inne med merknad i Statsbudsjettet for 2019:

«Komiteen viser til prosjektet med å etablere Fotografihuset i eget bygg på Sukkerbiten i Bjørvika i Oslo. Ambisjonen er å få etablert et opplevelsessenter for fotografi som både skal trekke tilreisende og være en inkluderende arena som involverer innbyggere i nærliggende områder. Komiteen oppfordrer regjeringen til å se nærmere på satsingen med tanke på fremtidig drift sammen med Oslo kommune

I april 2019 ble en åpen internasjonal arkitektkonkurranse utlyst, og vinner kåres i oktober 2019. Alle forslagene vil bli vist på Sukkerbiten gjennom sommeren. På arealet mellom Munch-museet, Fotografihuset på Sukkerbiten og Operaen skal det anlegges et parkområde på 12 mål. Her blir det en ny bystrand med alle fasiliteter. Også rundt Fotografihuset på Sukkerbiten blir det friområder. Sukkerbiten og Operaparken vil dermed danne et nytt byrom for kunst, kultur, lek, rekreasjon og fritidsaktiviteter.

Planene som foreligger for Fotografihuset på Sukkerbiten er helt i tråd med det flertallet i Oslo kommune har besluttet gjennom to reguleringsprosesser. Planene tar også hensyn til samspillet mellom bygg og friområder, og ikke minst til det viktige og sårbare biologiske mangfoldet i fjorden.

Fotografihuset vil bli et nytt og spennende tilskudd lokalt og ikke minst på den nasjonale kulturscenen. Og det bli rikelig plass til både fotokultur, rekreasjon, badstu- og badekultur på Sukkerbiten og Operaparken på Bjørvikautstikkeren.

Styret i Fotografihuset AS, juli 2020

Del denne saken

Share on facebook
Share on email