Myter og fakta om Fotografihuset på Sukkerbiten

Et forslag fra Oslo SV har skapt ny diskusjon om bruken av Sukkerbiten i Bjørvika. Det har også virvlet opp en rekke misforståelser om planene for Fotografihuset på Sukkerbiten, som vi med dette ønsker å rette opp i.

Hav Eiendom AS eies av Oslo Havn KF, og deres oppgave er å utvikle de tidligere havneområdene i Bjørvika til det beste for byen, herunder å finansiere en miljøriktig modernisering av Oslo Havn sine terminalområder. Oppgaven er de på god vei til å gjennomføre i Bjørvika. Nøkkelen er helhetlige planer. De har planlagt områder, og ikke bare tomtene enkeltvis, og har vært veldig opptatt av det som skjer mellom byggene. Når utbyggingen i Bjørvika er ferdig, vil Hav Eiendom ha investert ca. 2 milliarder kroner i uteområdene, badeplasser og havnepromenaden. Reguleringsplanene for Bjørvika har vært gjennom flere runder med politiske vedtak. Videre inngikk Oslo kommune i 2003 utbyggingsavtale med grunneierne og avtaler med staten om Bjørvikautbyggingen. Planene de arbeider etter er således sterkt politisk forankret. Det gjelder også reguleringsplanen for Sukkerbiten, der Hav Eiendom har besluttet å bygge Fotografihuset, i tråd med reguleringsplanen av 2014.

Noen synes å tro at Fotografihuset lett kan plasseres andre steder. Realiteten er at styret i Fotografihuset har vurdert og vraket en rekke alternativer av faglige grunner. For Fotografihuset er et nybygg på Sukkerbiten nå eneste alternativ som lar seg realisere innenfor en overskuelig tidshorisont.

Illustrasjonen viser det planlagte rekreasjonsområdet på Bjørvikautstikkeren med den 100 meter lange stranden. På Sukkerbiten (ytterst) er det tegnet inn et volum tilsvarende et bygg på 3700 kvadratmeter. Arkitektkonkurransen skal avgjøre hvordan Fotografihuset og landskapet rundt skal se ut. Vinneren vil bli kåret i løpet av året. (Illustrasjon: Bjørvika Utvikling)

I løpet av 2020 åpner Munchmuseet og Deichmans hovedbibliotek. Om få uker utlyser vi en stor internasjonal arkitektkonkurranse for Fotografihuset på Sukkerbiten. Tomten er allerede ferdig regulert, og våre planer for Fotografihuset er innenfor denne reguleringsplanen. Når arkitektkonkurransen er avklart, starter vi byggesak med ambisjon om å ha Fotografihuset på plass i 2023.

Vår ambisjon er at Fotografihuset blir et lite smykke på 3700 kvadratmeter på Sukkerbiten, i en kulturakse med Operaen, Deichman og Munchmuseet. Vi besluttet tidlig at Sukkerbiten trenger et bygg i denne skalaen for å fremheve de store, flotte kulturbyggene rundt. Fotografihuset blir bare 2 etasjer høyt og vil ivareta krav i vedtatte reguleringsplanen til siktlinjer, høyder og volum. Når Oslo SV omtaler dette som et gigantbygg, viser partiet at de har misforstått planene for området. 3700 kvadratmeter gulvflate fordelt over 2 etasjer er slett ikke noe gigantbygg. Fotografihuset vil bare fylle en mindre del av tomten – maksimalt en tredjedel. Rundt kulturbygget vil vi etablere havnepromenade og fine rekreasjonsområder som er åpne for alle, slik det også er forutsatt i reguleringsplanen.

Alle som etterlyser badeplasser kan beroliges med at det på nabotomten – Bjørvikautstikkeren rett utenfor Operaen - kommer en nesten 100 meter lang strand med alle fasiliteter for bading. Totalt i Bjørvika vil det bli etablert minst fem forskjellige badesteder innen området er ferdig utbygget. Alle som er bekymret for at det ikke skal bli tilstrekkelig tilgang til fjorden, kan vi sende beroligende meldinger til: Enten du bader, tar badstue, dykker, padler kajakk eller kun vil væte leggene, vil du lett få tilgang til fjorden fra Bjørvika.

Totalt i Bjørvika vil det bli etablert minst fem forskjellige badesteder innen området er ferdig utbygget. Alle som er bekymret for at det ikke skal bli tilstrekkelig tilgang til fjorden, kan vi sende beroligende meldinger til: Enten du bader, tar badstue, dykker, padler kajakk eller kun vil væte leggene, vil du lett få tilgang til fjorden fra Bjørvika.

Derfor blir det helt feil når noen setter bading og rekreasjon opp mot Fotografihuset i Bjørvika. Sannheten er at man får begge deler med dagens planer. Hav Eiendom sier velkommen til både Fotografihuset og minst fire nye badeplasser som allerede er planlagt i Bjørvika i tillegg til eksisterende Sørenga sjøbad.

Noen synes å tro at Fotografihuset lett kan plasseres andre steder. Realiteten er at styret i Fotografihuset har vurdert og vraket en rekke alternativer av faglige grunner. For Fotografihuset er et nybygg på Sukkerbiten nå eneste alternativ som lar seg realisere innenfor en overskuelig tidshorisont.

Fotografihuset har høye ambisjoner om å bli en verdensarena for fotografi. Dette blir ikke et fotomuseum, men en levende og aktiviserende arena for fotografi som vi tror bydelen og hele Oslo vil ha stor glede av. Ambisjonen er 250 000 årlige besøkende. Fotografi er det raskest voksende kulturuttrykket i verden.

Bystyret i Oslo har allerede vedtatt å etablere Fotografihuset, og også i Statsbudsjettet for 2019 er denne satsingen omtalt. Stortinget ba Regjeringen om å utrede en finansieringsmodell sammen med Oslo kommune for drift av Fotografihuset på Sukkerbiten, To tredeler av driftsbudsjettet skal være egenfinansiert av Fotografihuset, mens den siste tredelen må finansieres av det offentlige.