ForretningsmodellEN

Høy egeninntjening: Vi etablerer en forretningsmodell som baserer seg på høy inntjeningsprosent. Forbildet er Fotografiska i Stockholm som evner å kombinere det storslagne og det kommersielle i en og samme profil. 

Driftsmodellen bør bygge på en struktur der driften av utstillinger og formidling av fotografi i hovedsak blir finansiert av kommersielle enheter inkludert i huset. Valget av partnere og hvem vi outsourcer til, vil basere seg på en helhetlig vurdering. Ved å outsource deler av driften, reduseres risikoen og behovet for investeringene samtidig som inntektene fra salgsenhetene bidrar til finansiering av husets drift.

Det økonomiske grunnlaget som sannsynliggjør etablering og langsiktig drift av et Fotografihuset AS i hovedstaden, tar utgangspunkt i følgende inntektskilder:

Det økonomiske grunnlaget som sannsynliggjør etablering og langsiktig drift av et Fotografihuset AS i hovedstaden, tar utgangspunkt i følgende inntektskilder:

rift av Fotografihuset AS:

  • Fotografihuset AS jobber med å inngå avtale med en eller flere langsiktige sponsor som kan delfinansiere prosjektet
  • Fotografihuset AS vil søke om støtte til enkeltprosjekter for å finansiere sitt utstillings- og formidlingsprogram
  • Fotografihuset AS har ekspertise som kan leies inn til eksterne prosjekter (rådgivning, juryering, foredrag osv.)
  • Fotografihuset AS skal ha kafédrift og fotobokhandel/-bibliotek som driftes av eksterne aktører gjennom langsiktige leiekontrakter.
  • Inntekter fra billettsalg.
  • Salgsgalleri hvor signerte fotografier selges.
  • Utleie av kontorplass og atelier til hhv. fotoorganisasjonene og selvstendige fotografer. Utleie av publikumsfasiliteter (auditorium, visningsrom, projektor osv.)
  • Utleie av fellesverksted, studio og gjestebolig
  • Faste priser for de ulike fasilitetene og prisdifferensiering for medlemmer / ikke-medlemmer