Nyheter

Byrådet snudde om Fotografihuset

Fotografihuset får 400 000 kroner i driftstilskudd i 2021. Dette betyr at bystyret står fast på vedtaket fra 2015 om å arbeide for å få til et fotografihus i Oslo, sier Jonas Ekeberg, kunstnerisk og daglig leder for Fotografihuset.

Kuttforslag kan stanse Fotografihuset

Byrådets kuttforslag på hele 70% kan bety full stopp for Fotografihuset – før utredningen om Sukkerbiten foreligger. I dette innlegget oppfordrer Fotografihusets ledelse og eiere bystyret til å opprettholde støtten.

Liv og røre på Sukkerbiten

Utviklingen av Sukkerbiten er satt på vent i påvente av byrådets utredning og byggesak. Også midlertidige tiltak på Sukkerbiten er satt på vent på grunn av restriksjoner som følge av

Slik blir Fotografihuset på Sukkerbiten

Vinneren av den internasjonale arkitektkonkurransen om utforming av Fotografihuset på Sukkerbiten er kåret, og Atelier Oslo stakk av med seieren i konkurranse med 97 andre bidrag. Kilde: Hav Eiendom Vinnerprosjektet

Målsetting og fremdriftsplan

Fotografiet er i sterk vekst som en av våre viktigste former for kommunikasjon – vi snakker stadig mer med hverandre gjennom foto, video og film. Fotografihusets målsetting er å bli