Om vurderinger av beliggenhet og eksisterende bygg

Fotografihuset har systematisk og over mange år utredet, vært på befaringer og vurdert kulturbyggene i Oslo, sammen med eierne (bl.a. Statsbygg og Oslo kommune/Oslo Havn). I tillegg har vi vurdert en rekke andre bygg og tomter sammen med eiere som Entra og andre eiendomsbesittere og -utviklere.

Eksempler: Deichmann på Høyden, Geografisk oppmåling, Nasjonalgalleriet, Renseanlegget under Akershus Festning, Myntgata, Samtidskunstmuseet, Munch på Tøyen, Vippa og Tollboden/Tollpakkhuset. Ingen av disse byggene ble funnet egnet, og nå er det planlagt annen bruk i de fleste av dem.

Fotografihuset på Sukkerbiten har fra høsten 2017 vært vår prioriterte lokalisering og det eneste vi nå fokuserer på å realisere i samarbeid med eier og utvikler HAV Eiendom, og i godt samspill med Munch, Operaen og Deichmann og Bjørvikaforeningen. Slik at Fotografihuset kan bli en berikelse for området og en viktig brikke med bred appell i kulturklyngen som danner seg i området, til beste for byens innbyggere og tilreisende.

Kort oppsummering angående de mest aktuelle byggene som er vurdert:

 • Deichmann på høyden, vurdert siden 2005
  - Konkluderte i 2015 at det er for stort, uegnet og krevende å tilpasse og finansiere. Høyskolen Christiania m.fl. er aktuelle kjøpere.

 • Geografisk oppmåling ved Slottsparken, dialog med Statsbygg siden 2014
  - Konkluderte i 2015 at bygningene blir del av Campus e.l. i Tullinløkka området.

 • Nasjonalgalleriet
  - Stort og omstridt, for stort og krevende å finansiere.
  - Kulturdepartementet og Sparebankstiftelsen DnB utvikler sammen Kulturhus til byens borgere.

 • Renseanlegget under Akershus Festning, dialog og befaringer med Forsvarsbygg i 2014 og 2015
  - Stort og krevende å finansiere, anslagsvis 0,3 – 0,5 mrd for å kjøpe og oppruste bygg, i tillegg til å finansiere drift.
  - Har vært planlagt som konsertarena, galleri og kino – p.t. er det uklart hva som skjer.

 • Myntgata, som var eid av Forsvarsbygg og kjøpt av Oslo kommune
  - Dialog med Oslo kommune i 2018.
  - Blir skole, kunstnerfellesskap m.m.

 • Samtidskunstmuseet i gamle Norges Bank på Bankplassen, dialog med Statsbygg, vurdert og utredet grundig siden 2015
  - Krevende bygg å tilpasse og dyrt å drifte, stort tungt og musealt, ikke det Fotografihuset skal bli.
  - Arkitekter tegnet ut hvordan det kunne bli, hvis vernemyndigheter og andre tillot det.
  - Skrinlagt i 2017, Statsbygg meldte at Riksantikvaren er aktuell for å overta bygget.
  - Nobels Fredssenter kan bli flyttet hit, slik krefter har jobbet for i flere år.

 • Munchmuseet på Tøyen
  - Ble vurdert, vi var på befaring og var i innledende dialog med Oslo kommune.
  - Relativt lite utstillingsområde, mye sikkerhet, mange kontorer, magasiner og varelager m.m.
  - Nasjonalteateret overtar i deres byggeperiode, og skal kanskje drive videre etter det som kulturhus i bydelen.

 • Tollboden/Tollpakkhuset ved Oslo S, dialog med Entra som eier
  - Vår favoritt i årene 2015-2017.
  - Skrinlagt da Tollvesenet inngikk ny 15 årig avtale fra 2018-2033.

 • Lokaler i Oslo S, dialog med Entra
  - Så på midlertidige og mer permanente lokaler, fant aldri noe aktuelt.

 • Mursteinsbyggene i middelalderparken
  - Interessant beliggenhet, krevende, vurdert og skrinlagt i 2016.

 • Vippa, i dialog og befaring med Oslo Havn
  - Vurdert sammen med Teknisk museum, uvisst tidsperspektiv, krevende politisk og finansielt m.m.
  - Erlend Mogård Larsen tok over og skapte mathall

 • Gamle eller nye bygg ifbm utbygging på Skøyen, dialog med Møller Eiendom
  - Vanskelig å finne egnede lokaler med riktig størrelse, utfordrende beliggenhet for en verdensarena for Fotografi

 • Vurdert mulige arealer i Kvadraturen og andre områder i Oslo
  - Vanskelig å finne aktuelle og egnede lokaler som er ledige, hvor det er potensiale for drift som kan lykkes på sikt.

For mer informasjon, kontakt daglig leder Erling Johansen (kontaktinfo nederst på siden).