Om Fotografihuset

Fotografihuset er under etablering som Norges nye, internasjonale senter for fotografi. Fotografihuset skal vise utstillinger med norske og internasjonale fotografer og bli et sted der et bredt publikum kan oppleve den visuelle og sosiale kraften i fotografiet, både som kunstnerisk uttrykk og som hverdagsspråk.

Vi håper å kunne etablere oss i nye lokaler på Sukkerbiten utenfor Operaen i Oslo i løpet av få år. Dette avgjøres i Oslo bystyre i 2020 eller 2021, når de bestemmer om Sukkerbiten skal brukes til en kombinasjon av kulturbygg og friområde, slik dagens reguleringsplan tilsier, eller om hele tomten skal bli friområde.

Les mer om Sukkerbiten og vinnerne av arkitektkonkurransen her

Mens vi venter på politikernes utredning arrangerer vi i 2020 og 2021 et pilotprogram på Sukkerbiten. Les mer om programmet under utstillinger og arrangementer.

Les mer om våre visjoner og planer her.

Administrasjon

Kunstnerisk og daglig leder Jonas Ekeberg er økonomisk, administrativt og kunstnerisk ansvarlig for Fotografihuset. Han utvikler Fotografihusets kunstneriske profil og står ansvarlig for utstillinger, arrangementer og formidlingsaktiviteter. Les mer her.

Lisa Andrine Bernhoft-Sjødin er medkurator for pilotprogrammet på Sukkerbiten.

Organisasjon

Fotografihuset er organisert som et aksjeselskap, eid 50/50 av de to organisasjonenes Foto-Norge og Stiftelsen SE.

Fellesorganisasjonen Foto-Norge har som formål «å styrke fotografiet og film i samfunnet, gjennom kunnskap, forståelse og respekt». Medlemsorganisasjonene er Norges Fotografforbund, Norske Reklamefotografer, Forbundet Frie Fotografer, Norske Naturfotografer, Norsk Fotohistorisk Forening, Norsk Skolefotoforbund, Institusjonsfotografenes Forening, Norsk Selskap for Fotografi, og Stiftelsen SE .

Stiftelsen Se ble etablert i 2005 for å realisere visjonen om et nasjonalt Fotografihus i Oslo. Stiftelsen har en overordnet visjon om å bringe “fotografi til folket – folk til fotografiet”, og retter fokus mot prosjekter som bidrar til å fremme fotografiet.

Styret

Leif Holst Jensen, styreleder
Linda Bournane Engelberth, styremedlem
Maria Lundberg, styremedlem
Ingvild Marie Skrivervik Løken, styremedlem
Arthur Tennøe, styremedlem
Tuva Trondsdatter Trønsdal, varamedlem

Samarbeidspartnere