Fotografihuset AS er blitt Stiftelsen Fotografihuset.

Fra og med 1. januar 2023 overtok den nyetablerte Stiftelsen Fotografihuset all aktivitet fra tidligere Fotografihuset AS. Den nye stiftelsen viderefører samarbeidet med HAV Eiendom om bruk av tomta på Sukkerbiten i Oslo i 2024. Også i år har vi vært så heldige å få med oss Oslo Kommune og Fritt Ord som økonomiske støttespillere., og vi fortsetter  samarbeidet med de andre aktørene på Sukkerbiten; Oslo Badstuforening og Raffinade. 

Fotografihusets ledelse

Kunstnerisk leder Karoline Hjorth, utstillingsleder Katharine MacDaid og teknisk ansvarlig Kari Margrethe Sabro er ansvarlige for Fotografihusets utstillinger, arrangementer og formidlingsaktiviteter. 

Karoline Hjorth

Kunstnerisk ledelse

karoline@fotografihuset.no

Katharine MacDaid

Utstillingsleder

katharine@fotografihuset.no

Kari Margrethe Sabro

teknisk utstillingsansvarlig

kari@fotografihuset.no

Fotografihuset er et utendørs galleri for kamerabasert kunst

Fotografihuset viser norske og internasjonale fotografer og filmkunstnere, med en  grunnleggende målsetning om å utforske den vidtfavnende rollen det fotografiske språket har for vår forståelse av tilværelsen. Fra Gaza til Nykøbing Mors, via europeiske fiskebanker og sylskarpe, skandinaviske tujahekker, undersøker det kunstneriske programmet for 2024 fotografiets utfordringer og muligheter til å informere virkeligheten vi lever i, til å konstruere personlig, sosial og politisk identitet, og til å forme vår felles historie.

Organisasjon

Fotografiuset ble 28. november 2022 opprettet som stiftelse,: Stiftelsen Fotografihuset.
Organisasjonsnummer for den nye stiftelsen er 930 542 881.

Stiftelsen har som formål å fremme den allmenne forståelsen og engasjementet for fotografiet som medium for samfunnsaktuelle spørsmål- og problemstillinger, ytringsfrihet, kulturformidling, kulturbevaring og kunstnerisk uttrykk. Stiftelsen skal fremme kunnskap, engasjemet og forståelse for fotografiet som samfunnsnyttig- og opplysende formidligsform. Stiftelsen er en alminnelig stiftelse som ikke har næringsvirksomhet som formål.

Stiftelsens formål skal oppfylles gjennom å etablere, drive og videreutvikle Norges nye internasjonale senter for fotografi i Oslo, som skal vise utstillinger med norske og internasjonale fotografer og filmkunstnere for et bredt publikum. 

Styret i Stiftelsen Fotografihuset 2024

Følg oss @fotografihuset

Skroll til toppen