Organisasjon

Fotografihuset AS er organisert som et aksjeselskap for å sikre en så effektiv og selvbærende drift som mulig. Styret består av profesjonelle aktører hentet utenfor fotomiljøet, for å sikre en målrettet og god prosess og stødig utvikling av satsingen.

Daglig leder Erling Johansen er ansvarlig for alt operativt arbeid for å etablere Fotografihuset - en verdensarena for fotografi. Han er utdannet Siviløkonom fra NHH og har i en årrekke ledet prosjekter i grenseland kultur og næring. På siden om styret i Fotografihuset kan du lese mer om Erling Johansen.

Ettersom prosjektet utvikler seg skal organisasjonen utvides med relevant kompetanse og kapasitet. Det etableres for tiden arbeidsgrupper med relevante kompetansepersoner, og vi har et bra lag av rådgivere som bidrar aktivt i det daglige og gjennom Advisory Board.

For mer informasjon:

Daglig leder Erling Johansen, mob. 471 72 216