Arkitektkontoret Atelier Oslo vant høsten 2019 konkurransen om Fotografihuset på Sukkerbiten med dette forslaget, som går under navnet «Trelett». © Atelier Oslo / HAV Eiendom / Fotografihuset.

Slik blir Fotografihuset på Sukkerbiten

Vinneren av den internasjonale arkitektkonkurransen om utforming av Fotografihuset på Sukkerbiten er kåret, og Atelier Oslo stakk av med seieren i konkurranse med 97 andre bidrag.

Kilde: Hav Eiendom

Vinnerprosjektet «Trelett» har Atelier Oslo tegnet i samarbeid med Lund Hagem Arkitekter, Bollinger Grohmann Ingeniører og ATSITE landskapsarkitekter.

Arkitektene bak vinnerutkastet var opptatt av å bevare mest mulig av Sukkerbiten, og ivareta ønsket om et stort grøntareal for rekreasjon og badeaktiviteter ut mot vannet foran Fotografihuset. Dette falt i smak hos juryen. Kvalitet i samspillet mellom bygg og uteareal var satt som et av de viktigste kriteriene i konkurransen.

I sin begrunnelse skriver juryen blant annet om «Trelett»:

«Prosjektet lykkes med å definere et åpent, inviterende rekreasjonsareal, der byens befolkning inviteres inn til et stort åpent rom, som trapper seg ned til sjøen på hele sørsiden i et lekent, variert og universelt utformet trappelandskap».

– Sukkerbiten skal både gi plass til Fotografihuset samt et levende uteområde på godt over to tredjedeler av tomten. Fotografihuset sikrer en helårsattraksjon som passer inn i miljøet som er skapt i Bjørvika. Uteområdene rundt bygget sikrer Oslos befolkning lett tilgang til sjøen, og gir rom for et utall av aktiviteter på land og i kaikanten. Vinnerutkastet har klart å kombinere de to behovene på en fremragende måte, sier administrerende direktør Kjell Kalland i Hav Eiendom. Han er juryleder for den internasjonale arkitektkonkurransen.

700 000 kroner i førstepremie
Atelier Oslo og samarbeidspartnerne bak vinnerforslaget «Trelett» er tildelt 700 000 kroner i førstepremie av en premiepott på hele 2 millioner kroner. Oslo Works fikk andreplassen og 400 000 kroner i premie for forslaget «Ferrum». Tredjeplassen og en premie på 200 000 kroner gikk til det danske arkitektfirmaet Draw IVS for forslaget «Det gyldne snitt».

Juryen mener at de tre premierte forslagene «skiller seg ut ved gjennomarbeidede grep som svarer godt på konkurransens målsetting, de strenge reguleringsmessige rammene og ikke minst at Sukkerbiten skal bli et offentlig tilgjengelig rekreasjonsområde med bygg og ikke omvendt», som det heter i juryens begrunnelse.

Skal bearbeides
Nå starter arbeidet med å bearbeide vinnerutkastet. Juryen for arkitektkonkurransen har i sin kritikk av vinnerutkastet kommet med flere anbefalinger som tas med i det videre arbeidet. Hav Eiendom ønsker også å involvere Bymiljøetaten i Oslo kommune i utviklingsarbeidet, ettersom bruken av uteområdene på Sukkerbiten står helt sentralt i prosjektet.

– Juryen forutsetter at bygget sitt fotavtrykk skal reduseres betydelig. Ved å krympe byggets grunnflate, blir det enda mer plass til et aktiviserende uteområde. Vi synes også det er spennende at det legges opp til flytebrygger og bading i forkant av Sukkerbiten. Dette kommer i tillegg til en hundre meter lang badestrand som planlegges på Bjørvikautstikkeren rett innenfor Sukkerbiten, sier Kjell Kalland. 

Hav Eiendom har allerede en godkjent reguleringsplan for et kulturbygg i denne størrelse på Sukkerbiten. Bygget skal designes fullt og helt innenfor rammene i den reguleringsplanen.

Kontaktperson for pressen:

Administrerende direktør Kjell Kalland i Hav Eiendom
918 37 650
kjell.kalland@haveiendom.no

Daglig leder Erling Johansen i Fotografihuset
471 72 216
erling@fotografihuset.no

Fakta om Fotografihuset
Fotografihuset skal etter planen åpne dørene på Sukkerbiten i 2023. Dette blir ikke et fotomuseum, men en levende og aktiviserende arena for fotografi. Inspirasjonen til Fotografihuset er blant annet hentet fra Fotografiska i Stockholm, som har over en halv million besøkende i året. Ambisjonen er at Fotografihuset skal bli et utstillingsvindu for norsk fotografi, og en møteplass for alle i Norge og resten av verden som er interessert i fotografi som kunst- og formidlingsform. Oslo kommune fattet i 2015 et enstemmig vedtak om etablering av Fotografihuset i Oslo.

Fakta om Hav Eiendom
Hav Eiendom AS er Oslo Havn KF sitt eget eiendomsselskap. Selskapet har ansvaret for byutvikling i Oslo Havns tidligere havneområder i Bjørvika og på Filipstad. Selskapet er både en områdeutvikler og eiendomsutvikler. Hav Eiendoms samfunnsoppdrag er å skape en bærekraftig fjordby og verdier for byen, havnen og samfunnet. Som eiendomsutvikler driver Hav Eiendom med nærings- og kulturbygg, og deltar som minoritetseier i utbygging av boliger.

Fakta om arkitektkonkurransen
Det kom inn hele 98 utkast til den åpne, internasjonale arkitektkonkurransen for Fotografihuset på Sukkerbiten. Gjennom sommeren var alle bidragene utstilt på Sukkerbiten og ca 5000 mennesker var innom utstillingen før den ble tatt ned i slutten av august. Arkitektkonkurransen ble gjennomført av Hav Eiendom i samarbeid med Fotografihuset og Norske arkitekters landsforbund. Juryen for arkitektkonkurransen besto av Kjell Kalland (adm. direktør i Hav Eiendom og leder av juryen), Eivind Hartmann (sivilarkitekt og plansjef i Hav Eiendom), Henriette Salvesen (sivilarkitekt og oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund), Arne Smedsvig (landskapsarkitekt og oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund), Erling Johansen (daglig leder i Fotografihuset), Linda Bournane Engelberth (fotograf og styremedlem i Fotografihuset) og Kai Reaver (arkitekt og juryens sekretær)

Del denne saken

Share on facebook
Share on email