Fin Serck-Hanssen, Emilie, 2021. Fra boken Våre Liv ME Våre Stemmer, 2021.

Tidens ansikt – Portrettfotografi, traumer og minnekultur

Seminar med Andrea Gjestvang, Fin Serck-Hanssen, Øyvind Vågnes og Mette Sandbye 19. august 2021 kl 14-17. Detaljer og påmelding nederst på siden.

Andrea Gjestvangs En dag i historien er en samling portretter av overlevende etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011. Prosjektet er en milepæl i norsk dokumentarfotografi, men har aldri før vært presentert som en soloutstilling i Norge. Fra 15. juli til 3. oktober 2021 vises Gjestvangs bilder på Sukkerbiten. I den forbindelse inviterer Fotografihuset til seminar med Andrea Gjestvang, Fin Serck-Hanssen, Øyvind Vågnes og Mette Sandbye om portrettfotografi, traumer og minnekultur. Her vil de blant annet diskutere disse spørsmålene: Hva er forholdet mellom den individuelle erfaringen og vår felles historie i portrettfotografiet? Kan portrettfotografier være empatiske, eller er de først og fremst polemiske? Og kan portretter bidra til bearbeiding av personlige og kollektive erfaringer og traumer? Moderator er kunsthistoriker og kritiker Heidi Bale Amundsen.

Andrea Gjestvang, Cecilie, 2012. Fra boken En dag i historien, 2012.

Andrea Gjestvang

Andrea Gjestvang er fotograf med en intim dokumentarisk stil. Hun er mest kjent for portrettserien En dag i historien, som viser unge overlevende etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011. Prosjektet fikk internasjonal anerkjennelse og mottok en rekke priser, inkludert L’Iris d’Or/Sony World Photography Awards Photographer of the Year 2013. Gjestvangs bilder er presentert i en rekke internasjonale publikasjoner, som Time Magazine, The New York Times, Stern og Newsweek Japan, og de har vært vist ved blant annet Ullens Center for Contemporary Art i Beijing, Munchen Stadtmuseum og The National Photographic Museum of Colombia. Gjestvang har bred erfaring som billedredaktør og fotolærer, og har kuratert flere utstillinger. En dag i historien vises for tiden ved Fotografihuset.

Andrea Gjestvang vil presentere En dag i historien; både et utvalg portretter fra 2012 og nye fra 2021. I innlegget vil hun fortelle om møtene med dem hun fotograferer og om hvordan hun gikk frem for å portrettere mennesker i en sårbar situasjon.

Fin Serck-Hanssen

Fin Serck-Hanssen har gjort seg bemerket som fotograf både i norsk og internasjonal sammenheng siden 1980-tallet. Bildene hans er representert i en rekke sentrale kunstinstitusjoner, bl.a. i Victoria & Albert Museum og National Museum of Photography, Film and Television i England og i Museet for Samtidskunst i Oslo. Hovedmotivet hans er kroppen, og han arbeider stort sett i serier. Gjennombruddet hans var en serie fotografier fra sent 1980-tall, av nakne mannskropper i vann. Siden har han portrettert aids-syke, ME-pasienter og torturofre. Boken Hedda, som følger et ungt menneske gjennom kjønnsbekreftende behandling, lanseres på Fotogalleriet i Oslo den 22. august 2021.

Fin Serck-Hanssen vil fortelle om sitt arbeid gjennom tretti år med fotografiske portretter av mennesker i utsatte situasjoner.

Øyvind Vågnes

Øyvind Vågnes er professor i visuell kultur ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Forskningen hans er rettet mot visuell kultur i bred forstand, og han har publisert bredt om hvordan det traumatiske tolkes og forvaltes i ulike medier, blant annet i Zaprudered: The Kennedy Assassination Film in Visual Culture (Texas University Press, 2011) og essayet «A Day in History: Andrea Gjestvang’s 22 July Photographs» (Oktober 24, 2017). Vågnes arbeider også som kritiker, og som medredaktør for Journal of Visual Culture. I tillegg er han skjønnlitterær forfatter, og fikk Nynorsk Litteraturpris for romanen Ekko i 2005.

I en artikkel fra 2017 om Andrea Gjestvangs «En dag i historien» utvikler Øyvind Vågnes begrepet «committed spectatorship» for å beskrive det forpliktende forholdet mellom Gjestvangs billedserie og betrakteren. I innlegget sitt vil Vågnes hente dette begrepet fram igjen og diskutere hva det betyr i dag, når han betrakter de samme bildene fire år etter.

Mette Sandbye

Mette Sandbye er professor i fotografistudier ved Københavns Universitet og mangeårig kunstkritiker. Hun er opptatt av samtidskunst og fotografi som del av en bred visuell kultur og har skrevet en rekke bøker på feltet, som Kedelige Billeder. Fotografiets Snapshotæstetik (2007), Mindesmærker. Tid og erindring i fotografiet (2001) og Manual til dansk samtidskunst (2006, med Lisbeth Bonde). Hun har også vært redaktør for flere publikasjoner, som Dansk Fotografihistorie (2004) og Digital Snaps. The new face of photography (2013, med Jonas Larsen). Sandbye arbeider for tiden med å kuratere Fotografisk Centers 25-års jubileumsutstilling.

I innlegget «Portrættet som port til den kollektive katastrofe» vil Sandbye diskutere Susan Sontags tanker om å «erfare andres lidelser» og Judith Butlers begrep om «grievable lives» – med utgangspunkt i boken Mindesmærker. Tid og erindring i fotografiet. Hun vil trekke en linje gjennom samtidskunstens bruk av portrettet fra Christian Boltanski og Igor Savchenko til Pia Arke og Kent Klich.

Tid: Torsdag 19.8. kl. 14-17
Sted: Sukkerbiten, Nylandsveien 28. 0150 Oslo

Arrangementet er gratis, men antall plasser begrenset. Vi anbefaler forhåndspåmelding. Overskytende plasser er tilgjengelige på stedet.

Oppdatering mandag 16.8. kl 11: Seminaret er fulltegnet. Nye påmeldinger føres opp på venteliste og vil motta epost dersom det blir ledige plasser.

OBS! Når du trykker «Sett meg på venteliste!» er din påmelding sendt. Din plass på arrangementet vil bli bekreftet per epost.

Vi følger myndighetenes pålegg når det gjelder smittevern. Hold avstand og hold deg hjemme om du er syk.

Del denne saken

Share on facebook
Share on email