Utstillinger

Helge Skodvin: Deilig er jorden

Åpning lørdag 04/12 kl. 14.00 I åtte år har Helge Skodvin fotografert landet rundt de siste ukene før jul. Han har kjørt rundt og besøkt bland annet kjøpesenter, parkeringsplasser, rådhus

Mellom terroren og hverdagen

I møtet mellom terroren og hverdagen skapes et rom for identifikasjon og refleksjon. Som betraktere kommer vi svært nær ungdommene og deres livshistorier. Samtidig kommer vi nær oss selv. Det skriver kurator Jonas Ekeberg om Andrea Gjestvangs portretter av ungdommer som overlevde terrorangrepet på Utøya den 22. juli 2011.

Andrea Gjestvang: En dag i historien

Andrea Gjestvangs portrettserie av overlevende fra terrorangrepet på AUFs sommerleir på Utøya den 22. juli 2011 er en klassiker i nyere norsk fotografi. Når den vises på Sukkerbiten, midt i Oslos travleste byområde, blir den en del av et urbant landskap og bidrar til å gi Utøya-generasjonen en sentral plass i norsk offentlighet. Åpner 15. juli.

Fotografihusets partnerprogam 2021

Partnerprogrammet vil bli en viktig del av det fremtidige Fotografihuset. Utstillingen Dette året – et fotografisk dokument om det norske samfunnet under koronakrisen – åpner lørdag den 21.8.

Espen Tveit: Fotballbanefotografier

Espen Tveits fotballbanefotografier handler ikke om målet eller banen, men om den idéen om frihet som disse spillplassene representerer, og hva de gjør med omgivelsene og med oss som mennesker. Utstillingen vises på Sukkerbiten i Oslo fra 27. mai til 11. juli.

Documentation of a political demonstration.

Prosjekt: #bristutstilling

[20.8–27.9.20] Prosjektet #brist viderefører impulsen fra Black Lives Matter-demonstrasjonene det siste halvåret, og har som mål å utvide samtalen rundt fotografi, aktivisme og bildedeling.