- Gir kvalitet og mangfold til Oslo som kulturby!

Kultur- og utdanningskomiteen fotografert i pausen dagen for det historiske vedtak.   ©CF-Wesenberg

Kultur- og utdanningskomiteen fotografert i pausen dagen for det historiske vedtak.
©CF-Wesenberg

Hovedstadens politikere har uttrykt et enstemmig ønske om å etablere et nasjonalt kompetanse- og opplevelsessenter for fotografi.

Grunnlaget er lagt - og det er unikt at Kultur- og utdanningskomitéen i Oslo har vært enstemmige om et så viktig vedtak. Politikerne har sett behovet for en visuell formidlingsarena, der vi blant annet kan se og oppleve hvordan mennesker i dag snakker sammen ved bruk av bilder. 

Vedtaket fortalte er at Oslo kommune ønsker en samlokalisering og organisering av et nytt ressurssenter for visuell kunst. Et slikt senter bør favne bredt og åpne for samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Slik kan det bli et bærekraftig tilbud og tiltrekke seg besøkende fra hele befolkningen.

DETTE SA POLITIKERNE om fotografihuset I 2015:

Øystein R. Sundelin (H), leder Kultur- og utdanningskomiteen:

- Det er vårt ønske å få til dette i samarbeid med staten. Det er utvilsom et stort arbeid som skal gjøres før man får realisert dette prosjektet. Det krever et samarbeid med staten. Og det skal ikke stå på denne sal å få dette samarbeidet på plass. Vi får avvente hva Storting og regjering ønsker av et slikt prosjekt. Vi mener Oslo er den naturlige plassering for et fotografiets hus.

Victoria Marie Evensen (A), Kultur- og utdanningskomiteen i Oslo:
- Fotografiets hus er et like naturlig innslag i Oslo som Dansens hus, Filmens hus, Kunstnernes hus og Litteraturhuset. Det er naturlig at kommunen og staten samarbeider, men vi mener et aktivt kommunalt eierskap er et gode - også innenfor kultursektoren. En storby som Oslo bør ha som ambisjon å tilby det ypperste innenfor hvert kulturfelt og å følge opp denne ambisjonen gjennom både å tilrettelegge for og satse på hvert enkelt felt

Julianne Ferskaug (V), Kultur- og utdanningskomiteen i Oslo:
- Noen vil kanskje si at fotografiet ikke er en kunstform, slik som språket, som heller ikke er en kunstform før man setter sammen ordene til prosa og lyrikk. På samme måte er det med fotografi. Man kan lage alt.

Å skape rom for denne kunstformen i hovedstaden vil være positivt, ikke bare for å vise frem, men også for å utvikle kompetanse, utdannelse og prosjekter.

Det vil også være et ledd i den positive utviklingen av byen med aktivitetstilbud og kulturtemaer. I en prosess for å få nasjonale myndigheter til å sette i gang et slit prosjekt er det derfor viktig at Oslo bidrar med sin kompetanse, finne plassering og formidle kontakt med fagmiljøene.

Reza Rezaee (R), Kultur- og utdanningskomiteen i Oslo

- Mennesker trenger å bli sett å få omsorg. Dette jobber jeg til daglig med i Oslo kommune. I dag vil jeg snakke om de som trenger å bli sett og bli verdsatt. De som ser andre gjennom sitt fotografi. Rødt og Høyre er som oftest uenige i saker, men her er vi enige. Og at Høyre vil ta dette til staten, er helt fantastisk, for der sitter jo Høyre og regjerer. Det er viktig at Oslo tar initiativ til et fotografiets hus. Fotografi virker og de har virket i 175 år. Nå trenger de medvirkning fra kommunen. Fotografene vil bli sett og ikke alltid se andre.

Harald Nissen, De grønne. Bystyrepolitiker i Oslo

-Det er klart vi trenger et nasjonalt senter for fotografi i Oslo. Det er jo litt merkelig at det ikke er etablert for lenge siden. Stockholm har sitt Fotografiska, og vi trenger noe lignende i denne byen. Vi ønsker dette som et nasjonalt prosjekt hvor de enkelte partier kan bruke Oslobenken for å få dette igjennom. Uavhengig av hvem som skal ha hovedansvaret: det viktigste er at Oslo kommune signaliserer at den vil ha et nasjonalt senter. Det er på høy tid med et fotografiets hus i hovedstaden. 

Gülay Kutal (SV), Kultur- og utdanningskomiteen i Oslo:

- Fotografi er en spennende og relativ ny kunstform. Det er nødvendig å gi denne kunsten gode levekår slik at den kan utvikle seg, og det er viktig at den blir tilgjengelig for folk.
SV mener at et aktivt kommunalt eierskap er bra og nødvendig innenfor kultursektoren – også innenfor feltet fotografi. Samarbeid med staten er naturlig og viktig, men byen vår må sitte i førersetet fordi Fotografiets hus foreslås akkurat i Oslo, og vil først og fremst være tilgjengelig for Oslos folk. 

Kanskje skjer åpningen av Fotografiets hus med en unik utstilling av Munchs fotografier som ingen har sett hittil.

Bystyret ber byrådet om å ta initiativ til å opprette en dialog med staten om etablering av Fotografiets hus i Oslo. Dette bør skje i samarbeid med fagmiljøene. (21. januar 2015)

"OSLO ER DEN NATURLIGE PLASSERINGEN FOR ET FOTOGRAFIETS HUS" Øystein R. Sundelin (H) ©CF-Wesenberg

"DET ER PÅ HØY TID MED ET FOTOGRAFIETS HUS I HOVEDSTADEN." Harald Nissen (De grønne) ©CF-Wesenberg

"FOTOGRAFER SER ANDRE GJENNOM SITT FOTOGRAFI, OG DE TRENGER SELV Å BLI SETT." Reza Rezaee (R) ® ©CF-Wesenberg

"MED FOTO KAN VI LAGE ALT - OSLO MÅ BIDRA MED KOMPETANSE OG PLASS", Julianne Ferskaug (V) ©CF-Wesenberg

" FOTOGRAFIETS HUS ER LIKE NATURLIG I OSLO SOM DANSENS HUS, FILMENS HUS, KUNSTNERNES HUS OG LITTERATURHUSET" Victoria Marie Evensen (A) ©CF-Wesenberg