Ingrid Eggen, Knax #7, 2018. Fra utstillingen Knex, Knax, Knoxs, Virvx og Handl, Fotografihuset 2020. Foto: Fotografihuset.

Vår visjon

Fotografihusets visjon er å etablere et internasjonalt senter for fotografi i Oslo som kan bli et samlingspunkt for fotointeresserte og skape rike publikums- og læringsopplevelser for alle besøkende.

Dette skal vi oppnå ved å presentere engasjerende utstillinger på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå, utvikle et rikholdig formidlingsprogram og skape inkluderende møteplasser.

Hvorfor Fotografihuset?

Fotografiet er et av vår tids fremste kulturuttrykk. Det er med oss overalt: på jobben, i sosiale sammenhenger og hjemme. Samtidig er fotografiet en sterk kommersiell kraft, et mektig journalistisk våpen og et fantastisk kunstnerisk uttrykksmiddel.

Med mobilkameraet og deling av bilder på nettet har bruken av fotografi økt enormt. Verden over tar mennesker mer enn en billion fotografier hvert år. Hver dag laster vi opp hundrevis av millioner fotografier på sosiale medier. Samtidig øker salget av tradisjonell, analog svart/hvitt-film. Fotografiet er både et sosialt lim og et personlig uttrykksmiddel.

Fotografiet har en unik evne til å berøre og vekke følelser. Dette kan bidra til sosiale bevegelser med transformerende kraft. Men det kan også utnyttes til propaganda og falske nyheter. Fotografiet er med andre ord en kampsone, der estetiske og etiske holdninger formes og utfordres.

De siste årene har fotografiets popularitet som utstillingsmedium økt enormt. Hundretusener strømmer til utstillingssteder som International Centre of Photography i New York, Jeu de Paume i Paris, Foam i Amsterdam, c/o i Berlin og Fotografiska i Stockholm. Fotografihuset skal bli et norsk svar, men vi skal gjøre det på vår måte. Vi skal vise de store utstillingene, ta opp de store temaene og nå et stort og mangfoldig publikum. Men vi skal også bidra til kritiske perspektiver på bildekulturen. I vår visjon er utstillinger, formidling og sosialt engasjement sidestilt og styrker hverandre.

Fra #bristutstilling på Sukkerbiten 2020 med Alier Ajak Woui og Jibril Lateef. Foto: Fotografihuset.

Om vi får det som vi vil blir Fotografihuset Oslos neste store kulturinstitusjon. Gjennom utstillinger, omvisninger, foredrag og workshops i våre gallerier og på nett, vil vi invitere amatører og profesjonelle, barn, unge og voksne, til å utforske fotografiet sammen med oss. Vi skal undersøke hva det betyr å se gjennom et kamera, hvordan vi ser, og hvorfor. Vi skal kort sagt presentere og diskutere fotografi, både som samfunnsfenomen og kunstnerisk uttrykk.

Fotografihuset skal bli et sted for intime møter og store opplevelser. Det er dette vi skal strekke oss etter. Det innebærer at du skal oppleve det fremste av norsk og internasjonalt fotografi hos oss. Du skal også kunne komme til Fotografihuset for å utvikle deg som fotograf. Og for å lære om historien, det å være menneske eller et brennende aktuelt samfunnsspørsmål. Og du skal forvente at det du ser er presentert på en inkluderende og interessant måte, enten du er på familiebesøk eller på et forskningsoppold i vårt bibliotek.

Fotografihuset ønsker å være alt dette, både for Oslo-borgere og tilreisende. Samtidig skal vi være en samarbeidspartner for skoler og næringsliv, og et møtestested for det norske fotomiljøet, for turister og for gjester fra nærmiljøet. Vi ønsker, kort sagt, å bli en storstue for fotografiet, midt i Oslo sentrum.

Hovedmål og delmål

Vårt hovedmål er å etablere Fotografihuset i permanente lokaler i Oslo innen 2025. For å virkeliggjøre dette strekker vi oss mot fire strategiske delmål i 2021 og 2022:

 • Å skape publikums- og læringsopplevelser av høy kvalitet i midlertidige lokaler inntil de permanente lokalene er etablert.
 • Å dyrke sterke og produktive relasjoner med det politiske miljøet, næringslivet, lokalmiljøet og fotomiljøet, i Norge og internasjonalt.
 • Å utvikle offentlige, private og egne inntektskilder, og å opptre økonomisk og administrativt ansvarlig.
 • Å bidra til en etisk og økonomisk bærekraftig utvikling av kulturbyen Oslo.

Hvor skal huset ligge?

Vi har en intensjonsavtale med HAV Eiendom AS om å bygge Fotografihuset på den syv mål store, landfaste øya Sukkerbiten i Bjørvika. Arkitektfirmaet Atelier Oslo vant i 2019 konkurransen om å utforme huset med prosjektet Trelett. Denne nordisk-inspirerte, paviljonglignende bygningen vil gi oss de beste forutsetninger for å nå vårt mål om å nå ut med det beste av norsk og internasjonalt fotografi til et bredt publikum. Prosjektet fristiller samtidig 2/3 av Sukkerbiten til allmennheten i form av friområder og brygger, blant annet tilrettelagt for bading.

Arkitektkontoret Atelier Oslo vant høsten 2019 konkurransen om Fotografihuset på Sukkerbiten med dette forslaget, som går under navnet «Trelett». © Atelier Oslo / HAV Eiendom / Fotografihuset.

Få uker etter at dette prosjektet ble offentliggjort besluttet Byrådet i Oslo å utrede muligheten for å omregulere hele Sukkerbiten til friområde. Dette innebar at Fotografihusets byggeplaner måtte settes på vent. Byrådets utredning om Sukkerbiten ventes i løpet av våren 2021. Da kommer diskusjonen om denne fantastiske tomten midt i Oslo opp i full bredde.

Vår mening er at fotografihus og friområde kan kombineres. Samtidig ønsker vi byrådets utredning og en bred diskusjon om Sukkerbiten velkommen. Dersom det skal bygges et fotografihus på Sukkerbiten ønsker vi at hele byen skal stå bak. Dersom det ikke skulle bli Fotografihus på Sukkerbiten ønsker vi å ha et alternativ klart innen utgangen av 2022.

Fremtidig program

Fotografihuset skal, når det åpner, ha virksomhet innen fire programomåder:

 • Hovedprogram

Hovedprogrammet skal bestå av utstillinger, publikasjoner og arrangementer innenfor alle fotografiske sjangre, dog med fire faglige kjerneområder: kunstnerisk fotografi, dokumentarfotografi, historisk fotografi og ny teknologi. Det skal etter planen programmeres i ett større og to mindre gallerier, med utstillingsskifter 4-5 ganger i året:

Det store galleriet skal romme betydlige midt-i-karrieren-utstillinger og retrospektive utstillinger med kjente norske og internasjonale fotografer, samt gruppeutstillinger som setter vesentlige kunstneriske og sosiale spørsmål på dagsorden. Dette skal være utstillinger som alle kulturinteresserte i Oslo bør få med seg.

De to mindre galleriene skal programmeres som utfyllende og/eller i kontrast mot hovedgalleriet. I disse galleriene vises blant annet mindre utstillinger med fotografer i etableringsfasen, prosjektutstillinger og historiske punktutstillinger.

Hovedprogrammet skal utformes av Fotografihuset alene eller i samarbeid med kunstinstitusjoner og fotograforganisasjoner i Norge og internasjonalt.

 • Formidlingsprogram

Formidlingsprogrammet skal bestå av omvisninger, foredrag, workshops (både for skoleklasser, entusiaster og profesjonelle) delvis basert på hovedprogrammet, delvis som frittstående aktiviteter. Aktiv bruk av ny teknologi blir en viktig og integrert del av formidlingsprogrammet.

 • Kulturprogram

Kulturprogrammet skal bestå av en profilert rekke konserter, filmvisninger, forfattermøter og foredrag av høy kvalitet, fortrinnsvis i Fotografihusets multifunksjonsrom. Kulturprogrammet gir hovedprogrammet en bredere klangbunn og introduserer nye publikumsgrupper til huset. 

 • Partnerprogram

Partnerprogrammet vil gi mulighet for et bredt engasjement rundt fotografiet og Fotografihuset for bl.a. fotograforganisasjonene, norske fotoinstitusjoner, samarbeidspartnere og sponsorer. Partnerne vil kunne samarbeide med Fotografihuset eller presentere egne utstillinger og aktiviteter i våre lokaler.

Driftsmodell

I Norge i dag finnes det på den ene siden kulturinstitusjoner som mottar mesteparten av sitt budsjett som offentlig støtte og på den andre siden kulturinstitusjoner som er helt private. Vi legger opp til en driftsmodell for Fotografihuset som ligger et sted i mellom. 1/3 offentlig finansiering, 1/3 privat finansiering og 1/3 egeninntekter er en riktig modell for oss, fordi vi både utfyller en viktig offentlig oppgave og har et stort publikumspotensial.

En av de kritiske faktorene for å sikre Fotografihusets drift vil være å få til et økonomisk samarbeid mellom Oslo kommune og Staten ved Kulturdepartementet. En annen kritisk faktor vil være å sikre en substansiell privatfinansiell medvirkning. Når driften er i gang vil egeninntektene blant annet avhenge av Fotografihusets evne til å produsere et program som utløser betalingsvilje hos publikum, samt et kafé/restauranttilbud som gir provisjonsinntekter.

Etableringen av Fotografihuset vil foregå i tre faser (angivelsen av årstall er tentativ):

 • Utviklingsperiode 2020–2021

Dette er årene frem til beliggenhet er bestemt. Fotografihuset vil i denne perioden ha en kompakt administrasjon og drive et pilotprogram med prosjektmidler.

Fotografihuset mottok i 2020 til sammen 1,35 millioner kroner i støtte fra Oslo kommune, Fritt Ord, Norske Fagfotografers Fond og Kulturrådet.

 • Byggeperiode 2022–2025

I løpet av den beregnede byggeperioden på 3-4 år skal Fotografihuset drive byggeprosessen, videreutvikle virksomheten i alle dens detaljer og videreføre pilotprogrammet.

 • Driftsperiode 2025–

Etter åpningen vil de største kostnadene være knyttet til husleie og drift av den 3700 kvadratmeter store bygningen, personalkostnader og produksjon av hovedprogrammet og formidlingsprogrammet. Kulturprogrammet og partnerprogrammet er i utgangspunktet tenkt å være økonomisk selvbærende.

Fotografihuset har høye ambisjoner, og den fremtidige driftsmodellen baserer seg på 20 ansatte, 12 utstillinger per år og 100 000 betalende besøkende årlig. Muligheten til å justere aktivitetesnivået og fremleie deler av lokalene vil gi Fotografihuset mulighet til å regulere driftskostnadene.

Driftsmodellen er tilpasset beliggenheten på Sukkerbiten. Andre tomter eller bygg vil gi andre muligheter og stille andre krav. Når beliggenheten er endelig bestemt er vært mål å få Fotografihusets offentlige og private støttespillerne med på en forpliktende dialog som gjør at vi sammen kan utvikle en sunn fremtidig drifts- og finansieringsmodell.

Pilotprogram 2020-2021

Fotografihuset er et ambisiøst prosjekt, og det vil ta noen år før vi er i full drift.

På veien dit ønsker vi å vise noe av det beste norske og internasjonale fotografer har å by på, og å invitere til en bred samtale om fotografiets status som kunstnerisk og dokumentarisk uttrykk – og som hverdagsspråk. Disse utstillingene og diskusjonene har vi samlet i vårt pilotprogram, som i 2020 og 2021 foregår i vår midlertidige utstillingspaviljong på Sukkerbiten. 

Fra Fotografihusets Samtaler om Fotografi med Benjamin Alexander Huseby og Eline Mugaas, 28. august 2020.

Programmet består blant annet av «Samtaler om fotografi», «Plattform for fotografi» og «Fotografi for alle». Målet er å utforske de sentrale elementene i Fotografihusets kunstneriske profil, og skape relasjoner og innsikt som leder frem til etableringen av huset i et eget bygg.

Se våre utstillinger og Hva skjer for detaljer om pilotprogrammet.

Organisasjon og historie

Fotografihuset AS ble etablert i 2014 med følgende formålsparagraf:

«Fotografihuset AS skal sikre formidling av fotografi, forankret i høy kunstnerisk og faglig kompetanse, gjennom helhetlige programmer som inviterer til refleksjon og debatt. Fotografihuset skal bidra til å belyse fotografiet som fenomen og uttrykksform fra ulike perspektiver. […] Fotografihuset AS skal være en kulturell møteplass for alle som har interesse for fotografi og reflektere dagens måte vi kommuniserer på.»

Bak opprettelsen står Foto-Norge, som representerer norske fotograforganisasjoner, og Stiftelsen SE, et privat initiativ.

Medlemsorganisasjonene i Foto-Norge er Norges Fotografforbund, Norske Reklamefotografer, Forbundet Frie Fotografer, Norske Naturfotografer, Norsk Fotohistorisk Forening, Norsk Skolefotoforbund, Institusjonsfotografenes Forening, Norsk Selskap for Fotografi, og Stiftelsen SE. Pressefotografenes Klubb står utenfor Foto-Norge, men er en viktig dialogpartner for Fotografihuset.

Med et enstemmig vedtak i bystyret i februar 2015 stilte Oslo kommune seg bak prosjektet. Sak ble opprettet i Kulturdepartementet samme år. Fotografihuset var inne med merknad i statsbudsjettet for 2019, hvor Stortinget ba Regjeringen om å finne en løsning på den offentlige delen av finansieringen. 

Fotografihuset inngikk i 2018 en samarbeidsavtale med HAV Eiendom om å utvikle Fotografihuset på Sukkerbiten i Bjørvika. Arkitektfirmaet Atelier Oslo vant i september 2019 en offentlig arkitektkonkurranse for utforming av huset med prosjektet «Trelett».

Fra september 2020 er Jonas Ekeberg er kunstnerisk og daglig leder for Fotografihuset. Styret består av representanter for eierne, det norske fotomiljøet og norsk kulturliv.

Du kan bidra!

Vi inviterer enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner som deler vår visjon om et internasjonalt senter for fotografi i Oslo til å ta kontakt. Vi trenger frivillige, samarbeidspartnere og sponsorer. Til gjengjeld tilbyr vi muligheten til et engasjement i kunsten og fotografiet i Oslos yngste og mest ekspansive bydel.

Oslo, 18. januar 2021

Leif Holst Jensen, styreleder
Linda Bournane Engelbert, styremedlem
Ingvild Skrivervik Løken, styremedlem
Maria Lundberg, styremedlem
Tuva Trondsdatter Trønsdal, fung. styremedlem
Jonas Ekeberg, kunstnerisk og daglig leder

Fra Fotogafihusets pilotprogram sommeren 2020. Foto: Fotografihuset.
Rull til toppen