Fotografihuset

Fotografihuset søker prosjektmedarbeidere

Fotografihuset utlyser tre timebaserte engasjementer fra mai til september: produsent/tekniker, informasjonsmedarbeider og arrangementsansvarlig. De ulike rollene kan kombineres eller deles ut fra søkernes kompetanse og tilgjengelighet. Søknadsfrist 7. mai.

Vår visjon

Om vi får det som vi vil blir Fotografihuset Oslos neste store kulturinstitusjon. Gjennom utstillinger, omvisninger, foredrag og workshops i våre gallerier og på nett, vil vi invitere amatører og profesjonelle, barn, unge og voksne, til å utforske fotografiet sammen med oss.

Et internasjonalt senter for fotografi

Fotografihuset er under etablering som Norges nye, internasjonale senter for fotografi. Fotografihuset skal vise utstillinger med norske og internasjonale fotografer og bli et sted der et bredt publikum kan oppleve den visuelle og sosiale kraften i fotografiet, både som kunstnerisk uttrykk og som hverdagsspråk.

Antonio Cataldo og Anna Tellgren

Antonio Cataldo fra Fotogalleriet og Anna Tellgren fra Moderna Museet møtes fredag 25. september for å snakke om sine egne posisjoner som kuratorer og om det å arbeide med fotografi i dialog med kunstscenen og kunsthistorien.

Rasmus Vasli og Behzad Farazollahi

Torsdag 24. september møter vi Rasmus Vasli som er innehaver av Fotogalleri Vasli Souza og Behzad Farazollahi som er direktør for fotogalleriet Melk i Oslo. Begge er opprinnelig fotografer, og i denne samtalen snakker de om samtidsfotografiet ut fra sine erfaringer. Meld deg på her.

Rebecca Jafari og Nicole Rafiki

Rebecca Jafari og Nicole Rafikis fotografiske praksis handler om å finne et rom for å undersøke flyktningepolitiske temaer uten å være avhengig av vestlige stereotyper. Den 3. september møtes de to i Fotografihusets Samtaler om fotografi.

Documentation of a political demonstration.

Prosjekt: #bristutstilling

Prosjektet #brist viderefører impulsen fra Black Lives Matter-demonstrasjonene det siste halvåret, og har som mål å utvide samtalen rundt fotografi, aktivisme og bildedeling.