Fotografihuset

Fotografihuset søker kunstnerisk og daglig leder

Fotografihuset er under etablering som et internasjonalt senter for fotografi i alle sjangre. Mens vi venter på en politisk beslutning om Sukkerbitens fremtid, arrangerer vi et pilotprogram på Sukkerbiten sommeren 2022. Vi søker nå en kunstnerisk og daglig leder, med tiltredelse fra 1. januar 2022 eller etter avtale.

Yamile Calderón: Narcos & Homes på Oslo Negativ

Fra 1. til 24. oktober skal det knipses, eksponeres, snakkes og beundres foto på Det Gamle Biblioteket. Fotofestivalen Oslo Negativ presenterer fotografer, både nasjonale og internasjonale, med viktige og engasjerende historier å fortelle. Fotografihuset har gleden av å delta og presenterer utvalgte fotografier fra Yamile Calderóns fotoserie «Narcos & Homes».

Et internasjonalt senter for fotografi

Fotografihuset er under etablering som Norges nye, internasjonale senter for fotografi. Fotografihuset skal vise utstillinger med norske og internasjonale fotografer og bli et sted der et bredt publikum kan oppleve den visuelle og sosiale kraften i fotografiet, både som kunstnerisk uttrykk og som hverdagsspråk.

Tidens ansikt – Portrettfotografi, traumer og minnekultur

Hva er forholdet mellom den individuelle erfaringen og vår felles historie i portrettfotografiet? Dette er et av de sentrale spørsmålene i seminaret Tidens ansikt – Portrettfotografi, traumer og minnekultur den 19. august klokken 14. Med Andrea Gjestvang, Fin Serck-Hanssen, Øyvind Vågnes og Mette Sandbye. Meld deg på her.

Mellom terroren og hverdagen

I møtet mellom terroren og hverdagen skapes et rom for identifikasjon og refleksjon. Som betraktere kommer vi svært nær ungdommene og deres livshistorier. Samtidig kommer vi nær oss selv. Det skriver kurator Jonas Ekeberg om Andrea Gjestvangs portretter av ungdommer som overlevde terrorangrepet på Utøya den 22. juli 2011.

Fotografihusets partnerprogam 2021

Partnerprogrammet vil bli en viktig del av det fremtidige Fotografihuset. Utstillingen Dette året – et fotografisk dokument om det norske samfunnet under koronakrisen – åpner lørdag den 21.8.

Kunstnersamtale med Espen Tveit

Fredag 18. juni kl. 18. inviterer Fotografihuset til kunstnersamtale med Espen Tveit. Samtalen finner sted i Tveits utstilling Fotballbanefotografier på Sukkerbiten i Oslo, og gir anledning til et møte med en av nestorene i norsk kunstnerisk fotografi. Meld deg på her!

Espen Tveit: Fotballbanefotografier

Espen Tveits fotballbanefotografier handler ikke om målet eller banen, men om den idéen om frihet som disse spillplassene representerer, og hva de gjør med omgivelsene og med oss som mennesker. Utstillingen vises på Sukkerbiten i Oslo fra 27. mai til 11. juli.

Pilotprogram 2021

Fotografihusets pilotprogrammet handler om offentligheter, og våre to hovedutstillere i 2021 er Espen Tveit og Andrea Gjestvang. Vi arrangerer også en rekke prosjektutstillinger i samarbeid med andre. Les mer her.

Vår visjon

Om vi får det som vi vil blir Fotografihuset Oslos neste store kulturinstitusjon. Gjennom utstillinger, omvisninger, foredrag og workshops i våre gallerier og på nett, vil vi invitere amatører og profesjonelle, barn, unge og voksne, til å utforske fotografiet sammen med oss.

Byrådet snudde om Fotografihuset

Fotografihuset får 400 000 kroner i driftstilskudd i 2021. Dette betyr at bystyret står fast på vedtaket fra 2015 om å arbeide for å få til et fotografihus i Oslo, sier Jonas Ekeberg, kunstnerisk og daglig leder for Fotografihuset.

Documentation of a political demonstration.

Prosjekt: #bristutstilling

[20.8–27.9.20] Prosjektet #brist viderefører impulsen fra Black Lives Matter-demonstrasjonene det siste halvåret, og har som mål å utvide samtalen rundt fotografi, aktivisme og bildedeling.