All the whisperings of the world: 22.9 – 22.10.2023

Foto: Siri Ekker Svendsen

Gruppeutstillingen All the Whisperings of the World åpner 22.9.23 kl 18

 
Med kunstnerne Siri Ekker Svendsen, Emanuel Cederqvist, Nicolai Howalt, Ori Gersht
 

Gruppeutstillinga All the Whisperings of the World viser fire kunstnere som på hver sin måte tematiserer forholdet mellom natur og menneskelig identitet, hvordan vi forklarer oss selv gjennom naturen, hvordan vi søker tilflukt i den og hvordan vi forholder oss til det som er i ferd med å forsvinne for oss. 

Med utgangspunkt i sin egen dødelige allergi mot paranøtter og et stadig akselererende naturtap verden over, tematiserer Oslo- baserte Siri Ekker Svendsen sammenhengene mellom naturens kompleksitet og kroppens sårbarhet i serien All the Whisperings of the World, som denne utstillingen låner tittelen fra. Ekker Svendsen bruker flere verktøy i sitt kunstneriske arbeid: Analogt og digitalt fotografi, mobil, kikkert, stjernekikkert, mikroskop, lupe, og elektronisk mikro-skanning, som hver for seg fungerer som forskjellige par med øyne og som representerer ulike blikk på virkeligheten. Bildene i utstillinga er et utdrag fra boka med samme navn, som ble utgitt i 2022 på forlaget Multipress. 

Grantreet “Gamla Tjikko” står i et øde landskap på en fjellside i Dalarna i Sverige, og betraktes som det eldste treet i verden med sine imponerende 9,600 år. Ett enkelt fotografisk negativ av denne eksepsjonelle granen har blitt til 97 unike bilder i danske Nicolai Howalts nyeste installasjon Old Tjikko, hvor en av verdens eldste organismer gestaltes fra dyster svart til eterisk hvitt. Howalts praksis omfatter dokumentarfotografi, installasjon-, og konseptkunst, ofte med utgangspunkt i kjemiske prosesser, vitenskap og kunstnerisk utforskning. 

Emanuel Cederqvists kunstneriske praksis undersøker hvordan vi tolker og leser landskapets former i lys av våre egne minner, erfaringer og felles kulturarv. I serien Observatören presenterer han fotografier av en forlatt værstasjon i Sarek nasjonalpark, som var bebodd av to værobservatører mellom 1914 og 1918 inntil en av dem forsvant i en snøstorm. Mysteriet forble uløst og værstasjonen ble stående urørt, inntil Cederqvists fotografiske dokumentasjon et godt århundre senere. Cederqvist bor og jobber som kunstner og fotograf i Gøteborg, og er medlem av kunstnerkollektivet Blackbook Publications. 

Gjennom hele karrieren har Ori Gershts arbeid utforsket forholdet mellom historie, minne og landskap. I videoverket The Forest har han fulgt sin kones familiehistorie til den forhistoriske skogen rundt Kosiv i Ukraina. Kameraet glir gjennom et skogkledd landskap mens det ene treet etter det andre begynner å falle til bakken. Gersht finner ikke bare en bakgrunn i dette landskapet av trær og åser, men en aktiv deltaker i personlig, nasjonal, global, og geologisk historie. Gersht ble født i Israel i 1967, men har bodd i London i over 30 år. 

Velkommen til åpningen fredag 22.9.23 kl 18 på Fotografihuset på Sukkerbiten i Bjørvika!

Ori Gehrst / The Forest

Skroll til toppen